Kotva
Kalendář akcí
39. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Počítadlo
Online:
26
Dnes:
3162
Posledních 7 dní:
21163
Posledních 30 dní:
73675
Celkem:
759783
Mapa webu

Roční plán ŠD 1. oddělení


CELOROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN - ŠKOLNÍ DENNÍK - ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

 

2018/2019

 

Školní družina

1. oddělení

vychovatelka H. Kykalová

 

Školní deník- čtvero ročních období 

 

Naše heslo: "Jaro, léto, podzim, zima, v družince je stále prima!"

 

„Barevný podzim

ZÁŘÍ

 • Seznámení s vnitřním řádem ŠD, ŠJ, poučení o bezpečnosti a chování při aktivitách v?ŠD, na přechodu do ŠJ, pobytu na školním hřišti, školní zahradě a tělocvičně
 • Cesta do školy - přechody, dopravní značky, semafory, dopravní prostředky
 • Orientace ve škole
 • Úklid místa a hraček
 • Základní hygienická pravidla
 • Seznamovací hry – poznávání podle hlasu, hmatu
 • Pohyb a pobyt venku – správné chování v?přírodě, ochrana přírody
 • Pohybové hry na školním hřišti, zahradě a v?přírodě, mezilidské vztahy
 • Podzimní výzdoba družiny
 • Školní deník – Moje léto – komix, Den bez aut

 

ŘÍJEN

 • Školní deník – Mezinárodní den zvířat , Mezinárodní den úsměvu
 • Poznáváme plody podzimní přírody
 • Tiskátka z brambor, korku, jablek
 • Povídáme si o ježkovi, jak se připravuje na zimu - koláž z přírodních materiálů
 •  Vycházky do přírody – podzim v přírodě, poznávání přírodnin, práce s?přírodninami, pohybové hry v?přírodě, rozeznávání  stromů, pozorujeme proměny přírody
 •  Návštěva Městské knihovny

           

LISTOPAD

 • Sběr kaštanů, žaludů a šípků – vyrábíme zvířátka a korále
  Otisky listů, koláže, tvoření s přírodninami
 • Pranostiky, podzimní počasí
  Povídáme si - Jak se zvířátka připravují na zimu
 • Účast ve VV soutěži „Srdce s láskou
 • Světový den laskavosti – 13. 11.
 • Školní deník –Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy,  Dopravní značky
 • Návštěva Městské knihovny

„Bílá zima“

PROSINEC

 • Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky, „jak to chodí jinde ve světě“,

 jak vypadají Vánoce u nás doma

 • Vánoční tvoření-  výtvarné dílny – vánoční stromeček, výzdoba ŠD, výroba ozdob, vystřihujeme sněhové vločky, výroba vánočního přání
 • Zdobení netradičního vánočního stromku
 • Vánoční odpoledne v družince , družinkový  Ježíšek, zpěv koled
 • Školní deník – vánoční stromeček – Dopis Jéžíškovi
 • Návštěva Městské knihovny

LEDEN

 • zimní sporty – poznávání jednotlivých sportů a vybavení, kreslení
 • hry a soutěže na sněhu, koulovaná
 • Živočichové v zimě
 • Stopy zvěře a ptáků ve sněhu
 • Sněhuláci z papíru, vaty, krupice...
 • Školní deník –Tři králové
 • Návštěva Městské knihovny

 

ÚNOR

 • Masopustní karneval – povídáme si o tradicích a původu Masopustu
  Výroba masek
 • Sv. Valentýn – výroba přání
 • Stavíme ze sněhu – sněhuláci
 • Lidé s různým postižením – učíme se toleranci a pochopení
 • Pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu
 • Školní deník – Mezinárodní den mateřského jazyka - Nářečí
 • Návštěva Městské knihovny„Rozkvetlé jaro“

BŘEZEN

 • Jarní výzdoba družiny
 • Vyprávíme o domácích mazlíčcích a mláďatech
 • Pozorujeme probouzení přírody, hledání jarních květin (sněženky, bledule,...)
  Malujeme jarní květiny (různé výtvarné techniky)
 • Noc s Andersenem 29.3. 2019
 • Školní deník – měsíc knihy , Den učitelů
 • Návštěva Městské knihovny


DUBEN

 • Seznamujeme se s tradicemi Velikonoc, zdobíme vajíčka, učíme se Velikonoční koledy
 • Čarodějnice – vyprávění, výtvarné zpracování
 • Návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka
 • Školní deník – Den Země  a  Velikonoce – 22. 4. 2019
 • Návštěva Městské knihovny od 13.15-14.30hod

 

KVĚTEN

 • Den matek – výroba přáníčka, učíme se básničku pro maminku
 • Vyrábíme rozkvetlé stromy, květiny, skládání z papíru
 • Vycházky do přírody – léčivé byliny a jejich léčivé účinky
 • Školní deník – Den slunce,  Den matek
 • Návštěva Městské knihovny

„Veselé léto“

ČERVEN

 • Posilujeme tělesnou zdatnost – sportovní hry venku
 • Bezpečnost o prázdninách (na kole, u vody...)
  Důležitá telefonní čísla
 • Kresba domácího mazlíčka
 • Čtenářská okénka - práce s knihou, časopisy, encyklopedie, atlasy
 • Školní deník – Mezinárodní den dětí ,  Den otců
 • Návštěva Městské knihovny