Kotva
Kalendář akcí
39. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Počítadlo
Online:
29
Dnes:
3018
Posledních 7 dní:
21110
Posledních 30 dní:
73629
Celkem:
759638
Mapa webu

Roční plán ŠD 2. oddělení


 

 

CELOROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN - MLADÍ ZDRAVOTNÍCI

 

2018/2019

 

Školní družina

2. oddělení

vychovatelka Bc. A. Jílková

 

 

MLADÍ ZDRAVOTNÍCI

 

Celoroční plnění tematického plánu

 • Seznamování se se zásadami první pomoci zábavnou formou
 • Seznamování se s lidským tělem
 • Seznamování se s prevencí nemocí a poranění
 • Sledování webových stránek „Záchranný kruh“
 • Sledování naučných krátkých filmů: Byl jednou jedem život
 • Plnění hádanek, kvízů, křížovek apod.
 • Výtvarná zájmová činnost
 • Četba – podpora čtenářské gramotnosti
 • Soutěže a hry na podporu komunikačních dovedností

 

Září – Červený kříž

 • Vznik a vývoj ČK, znak ČK a jeho význam
 • Principy ČK
 • ČK – založení, úkoly dříve a dnes
 • Výtvarná činnost – podzim

 

Diskusní kroužek: poznání sebe samého a uplatnění ve skupině

 • Kladným hodnocením zvyšovaní sebevědomí
 • Posilování pozitivního myšlení
 • Objektivní hodnocení každého člena
 • Vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny
 • Temperament, postoje, hodnoty
 •  

Říjen – Co bychom měli vědět o našem těle

 • Buňka
 • Kostra, svaly
 • Dýchací soustava
 • Výtvarná činnost – Halloween
 •  

Diskusní kroužek:

 • Počasí, povídání si o změnách počasí

 

Listopad – Co bychom měli vědět o našem těle

 • Trávicí soustava
 • Krev, krevní oběh
 • Nervová soustava
 • Výtvarná činnost – Advent a zima
 •  

Diskusní kroužek: výchova ke zdravému životnímu stylu

 • Výchova k odpovědnosti k sobě samému
 • Výchova k odpovědnosti za své zdraví

 

Prosinec – Pomoc při úrazech

 • Prevence úrazů
 • Základní pravidla poskytování první pomoci pomocí standardního a improvizovaného materiálu
 • Obsah malé zdravotnické brašny
 • Výtvarná činnost – Mikuláš a Vánoce
 •  

Diskusní kroužek: výchova ke zdravému životnímu stylu

 • Výchova ke správným stravovacím návykům
 • Pitný režim

 

Leden – Pomoc při úrazech a jiných příhodách

 • Drobná poranění: oděrky, píchnutí, řezné rány, cizí tělesa v ráně, v oku, bodnutí hmyzem, uštknutí hadem
 • Jednoduchá poranění pohybového ústrojí – zlomeniny
 • Výtvarná činnost – zima
 •  

Diskusní kroužek: odpovědnost za své chování

 • Řešení různých situací
 • Pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů
 • Důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality
 • Posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování

 

Únor – Pomoc při úrazech a jiných příhodách

 • Úpal, úžeh, popáleniny, omrzliny
 • Život zachraňující úkony (dýchání z plic do plic, zástava krvácení, zástava srdeční)
 • Telefon záchranných složek
 • Výtvarná činnost – Valentýn
 •  

Diskusní kroužek: posilování komunikačních dovedností

 • Kultivace slovního a mimoslovního projevu
 • Rozvíjení slovní zásoby
 • Schopnost vyjádřit se
 • Uplatnění v kolektivu
 • Kulturní život

 

Březen – Obvazová technika

 • Rozdělení obvazů podle druhu a funkce
 • Zásady při používání obvazů
 • Obvazy: šátkové, obinadlové, náplasťové
 • Výtvarná činnost – jaro
 •  

Diskusní kroužek: moje oblíbená kniha

 • Prezentace
 • Četba úryvků z donesených oblíbených knih
 • Hádanky a kvízy

 

Duben – Polohování a doprava raněných

 • Doprovod s jedním a dvěma zachránci
 • Sedadlo spojením rukou, šátkem
 • Stabilizovaná poloha
 • Protišoková poloha
 • Výtvarná činnost – Velikonoce
 •  

Diskusní kroužek: ovládání negativních citových reakcí

 • Vypořádání se stresem
 • Řešení životních situací
 • Vyrovnávání se s neúspěch a nedostatky

 

Květen – Ve zdravém těle zdravý duch

 • Prevence onemocnění
 • Osobní hygiena
 • Zdravá strava
 • Zdravý pohyb
 • Výtvarná činnost – léto
 •  

Diskusní kroužek: výchova ke zdravému životnímu stylu

 • Dodržování osobní hygieny
 • Posilování tělesné zdatnosti
 • Rozvíjení citové stránky, osobnosti, citové vazby

 

Červen – Hurá na prázdniny

 • Shrnutí celoročního plnění plánu
 • Pobyt na školním hřišti
 • Relaxace
 • Družinkové vysvědčení
 • Výtvarná činnost – prázdniny
 •  

Diskusní kroužek: formování životních postojů

 • Vytváření společensky žádoucích hodnot
 • Vytváření základů právního vědomí
 • Úcta, porozumění, tolerance
 • Schopnost a ochota pomoci
 • Vytvoření vlastního sebevědomí
 • Posilování schopností nepodlehnout negativním vlivům
 • Prevence sociálně patologických jevů