Kotva
Kalendář akcí
41. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Mapa webu

Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Antonína Sochora

Vloženo: 19.9.2018 | Zobrazeno: 352791x |

 

 

 

 

 

 

 

!!! DŮLEŽITÉ !!! VÝUKA !!!

 

Vážení žáci, vážení rodiče,

Od dnešního dne bude probíhat výuka online. Každý den bude připravena výuka na webových stránkách školy www.zssochora.cz, a to vždy následovně:

 1. 1. Horní vodorovná lišta – cihla pro rodiče a žáky.
 2. 2. Srolovat pod kalendář akcí a online školu, v levé svislé liště jsou cihly stránky učitelů.
 3. 3. Každý žák bude postupovat podle rozvrhu během každého dne a bude navštěvovat stránky učitelů, kteří ho vyučují tak, jako by přecházel do jednotlivých učeben v odkazu články.
 4. 4. Učitel vždy pošle prezentace, práci s učebnicí, práci s pracovními listy, čtení, odkazy na videa apod., které budou žáci plnit.
 5. 5. Žáci budou v rozumných intervalech dostávat od svých vyučujících i online testy, které budou hodnoceny.

 

Opatření uzavření škol pro žáky nejsou prázdniny, ale v rozumné míře musí probíhat „distanční/online výuka“. Každá škola bez ohledu na toto opatření musí nadále plnit školní vzdělávací program.

   

Děkuji za pochopení, vzájemnou spolupráci a podporu Vašich dětí při této nelehké situaci. Jitka Beerová

 

UZAVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY

 

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že s účinností od 11. 3. 2020 se uzavírají všechny základní, střední a vyšší odborné školy.  Je zakázána osobní přítomnost žáků, JEJICH VÝUKA BUDE PROBÍHAT VZDÁLENĚ, jakým způsobem budou předávány úkoly se dozvíte průbežně zde na webu školy.  Opatření platí do jeho odvolání. 

Přesné pokyny pro školy a školská zařízení budou komunikovány v průběhu dne.

 

10.3. 2020 11:00 Jitka Beerová

 

 


 

Kdo jsme?

Jsme ZDRAVÁ ŠKOLA otevřená pro všechny děti. Chceme víc, než jen předávat vědomosti.  Vycházíme z přirozených potřeb člověka, rozvíjíme individuální předpoklady a bereme ohled na každého jedince.

Naším cílem je kvalitní příprava a výchova žáků pro budoucí život. Podporujeme dobré partnerské vztahy mezi žáky i učiteli a usilujeme o dobrou spolupráci s rodiči.

Nabízíme dobré psychologické klima, dobré vztahy, toleranci, kreativitu, spolupráci, otevřenost.

Atmosféru naší školy můžete poznat v rámci Dnů otevřených dveří a při různých akcích pořádaných pro žáky, jejich rodiče i veřejnost.

 

Co nabízíme?

Kromě výuky předmětů tradičními formami nabízíme:

 • jedna sportovní třída s rozšířenou výukou TV - výuka bruslení, běžeckého lyžování, tanec, diskgolfová průprava.
 • jedna třída s klasickým vyučováním
 • návrat k tradiční výuce čtení a psaní
 • angličtina od 1. ročníku - pod vedením kvalifikovaných pedagogů
 • informatika od 4. ročníku - velmi dobrá úspěšnost v soutěžích
 • německý jazyk od 7. ročníku
 • logopedická prevence
 • náprava specifických poruch učení
 • nadaní žáci - nadstandartní práce s nadanými žáky - tým kvalifikovaných, proškolených odborník
 • podpůrný program pro méně úspěšné žáky - prevence školní neúspěšnosti – funkce asistenta pedagoga
 • projektové vyučování podporující mezipředmětové vztahy a celoživotní učení
 • plavecký výcvik ve 2. a 3. ročníku pod vedením cvičitelů „Plavecké školy“
 • moderní venkovní sportoviště
 • interaktivní vyučování ve všech třídách – interaktivní technika ve všech třídách a odborných učebnách.
 • projekt „Rodiče vítáni“ - ve škole vládne rodinná pohoda, klid a bezpečí. Učitelé znají děti i jejich rodinné prostředí, reagují na změny chování ihned, minimalizují se zde negativní projevy chování
 • kvalifikovaný pedagogický sbor
 • výchovná poradkyně – pomáhá žákům i rodičům nejenom při výběru povolání
 • školní metodik prevence rizikového chování – zamezení šikany, minimální případy problémového chování žáků
 • environmentální výchova
 • školní družina - od 5:30 do 16:00 hodin – nadstandartní služby, vycházíme z potřeb rodičů, umožňujeme odchody dětí dle jejich požadavků
 • stravování ve školní jídelně