Kotva
Kalendář akcí
37. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Mapa webu

Vítejte na oficiálních stránkách Sportovní základní škola Antonína Sochora Duchcov, příspěvková organizace

Vloženo: 19.9.2018 | Zobrazeno: 491633x |

Otevření školy 10:5:2021

Online třídní schůzky:

 

Online třídní schůzky se budou konat 22. 4. 2021 od 16:30. Přístupy zašlou třídní učitelé na online systém školy.

 

 

DŮLEŽITÉ: VEŠKERÉ INFORMACE K NÁSTUPU OD 12.4. SE DOZVÍTE ZDE

 

 

 

Virtuální procházka

 

 

 

Zápis do 1. tříd

Formální postup zápisu

 1. V období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 je nutné předat povinné dokumenty nutné k přijetí Vaší dcery/Vašeho syna k povinné školní docházce na sekretariát školy.

 

Zde jsou dokumenty ke stažení:

 

Směrnice o přijímání žáků k základnímu vzdělávání_1. ročník_2021/2022 (Velikost: 722.28 kB)

 

Žádost o odklad povinné školní docházky 2021_2022 (Velikost: 541.35 kB)

 

Žádost o přijetí k povinné školní docházce_1.ročník_2021_2022 (Velikost: 732.48 kB)

 

Žádost o zařazení do přípravné třídy 2021_2022 (Velikost: 554.42 kB)

 

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS

 

Pozor ikona         Manuál k distanční výuce pro žáky

Manuál k distanční výuce pro žáky (Velikost: 924.98 kB)

 

 

 


 

Kdo jsme?

Jsme ZDRAVÁ ŠKOLA otevřená pro všechny děti. Chceme víc, než jen předávat vědomosti.  Vycházíme z přirozených potřeb člověka, rozvíjíme individuální předpoklady a bereme ohled na každého jedince.

Naším cílem je kvalitní příprava a výchova žáků pro budoucí život. Podporujeme dobré partnerské vztahy mezi žáky i učiteli a usilujeme o dobrou spolupráci s rodiči.

Nabízíme dobré psychologické klima, dobré vztahy, toleranci, kreativitu, spolupráci, otevřenost.

Atmosféru naší školy můžete poznat v rámci Dnů otevřených dveří a při různých akcích pořádaných pro žáky, jejich rodiče i veřejnost.

 

Co nabízíme?

Kromě výuky předmětů tradičními formami nabízíme:

 • jedna sportovní třída s rozšířenou výukou TV - výuka bruslení, běžeckého lyžování, tanec, diskgolfová průprava.
 • jedna třída s klasickým vyučováním
 • návrat k tradiční výuce čtení a psaní
 • angličtina od 1. ročníku - pod vedením kvalifikovaných pedagogů
 • informatika od 4. ročníku - velmi dobrá úspěšnost v soutěžích
 • německý jazyk od 7. ročníku
 • logopedická prevence
 • náprava specifických poruch učení
 • nadaní žáci - nadstandartní práce s nadanými žáky - tým kvalifikovaných, proškolených odborník
 • podpůrný program pro méně úspěšné žáky - prevence školní neúspěšnosti – funkce asistenta pedagoga
 • projektové vyučování podporující mezipředmětové vztahy a celoživotní učení
 • plavecký výcvik ve 2. a 3. ročníku pod vedením cvičitelů „Plavecké školy“
 • moderní venkovní sportoviště
 • interaktivní vyučování ve všech třídách – interaktivní technika ve všech třídách a odborných učebnách.
 • projekt „Rodiče vítáni“ - ve škole vládne rodinná pohoda, klid a bezpečí. Učitelé znají děti i jejich rodinné prostředí, reagují na změny chování ihned, minimalizují se zde negativní projevy chování
 • kvalifikovaný pedagogický sbor
 • výchovná poradkyně – pomáhá žákům i rodičům nejenom při výběru povolání
 • školní metodik prevence rizikového chování – zamezení šikany, minimální případy problémového chování žáků
 • environmentální výchova
 • školní družina - od 6:00 do 16:30 hodin – nadstandartní služby, vycházíme z potřeb rodičů, umožňujeme odchody dětí dle jejich požadavků
 • stravování ve školní jídelně