Kotva
Kalendář akcí
13. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Mapa webu

Vítejte na oficiálních stránkách Sportovní základní škola Antonína Sochora Duchcov, příspěvková organizace

Vloženo: 19.9.2018 | Zobrazeno: 406961x |

Provoz školy od 18.11.2020

 

 

Pozor ikona         Manuál k distanční výuce pro žáky

Manuál k distanční výuce pro žáky (Velikost: 924.98 kB)

 

 

Pozor ikonaRozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje č. 146/2020/COV19 o určení školy nebo školského zařízení k vykonávání péče o děti za nouzového stavu.

 

Vážení, naše škola bude zajištovat péči o děti v době nouzového stavu uzavření škol od 14. 10. 2020 od 6:00 do odvolání,více informací níže:

 

Vláda ČR nařídila usnesením ze dne 12. 10. 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření v souladu s krizovým zákonem hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy, aby s účinností od 14. října 2020 00:00 hod. v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 30 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci:

 

bezpečnostních sborů;

obecní policie;

poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

příslušníci ozbrojených sil;

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

 

Provoz školy 6:00 - 16.00

 

Zákonní zástupci předají své děti ve věku 3-10 vpuštěním do školy (zvonek DRUŽINA) hlavním vchodem- děti budou předáni pedagogickému dozoru v přízemí naproti schodišti - družina.

Vždy pouze jeden zákonný zástupce v roušce, žádáme o použití desinfence hned za dveřmi hlavního vchodu, dodzžujte rozestupy.

 

S sebou:

přezůvky

oblečení k odpoledním aktivitám na sportovišti školy

roušku pro případ respiračních onemocnění (děti MŠ a žáci 1. stupně ZŠ nemají povinnost mít roušku na obličeji)

učební materiály (zákonní zástupci předají pedagogickému dozoru informace, jak mají jejich děti zajištěnou distanční výuku), s distanční výukou naši zaměstnanci pomohou, včetně možnosti on-line přenosu, ale obsah výuky zajišťuje kmenová škola

svačina

pití

malé děti oblíbenou hračku

během zítřejšího dopoledne budeme ještě řešit zajištění obědů

 

Zájemci, prosím, přihlaste své děti na emailu beerova.jitka@zssochora.cz, do předmětu uveďte jméno dítěte a slovo NOUZOVÝ REŽIM

Do textu emailu - věk dítěte, třídu, kterou navštěvuje,telefonní číslo na oba zákonné zástupce a informace o případných alergiích či specifickém zdravotním stavu.

 

Do školy budou přijaty děti bez respiračních onemocnění.

 

Děkuji za pochopení Mgr. Bc. Jitka Beerová

 

 

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Tisková zpráva MPSV_postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 (Velikost: 192.23 kB)

 

 

 


 

Kdo jsme?

Jsme ZDRAVÁ ŠKOLA otevřená pro všechny děti. Chceme víc, než jen předávat vědomosti.  Vycházíme z přirozených potřeb člověka, rozvíjíme individuální předpoklady a bereme ohled na každého jedince.

Naším cílem je kvalitní příprava a výchova žáků pro budoucí život. Podporujeme dobré partnerské vztahy mezi žáky i učiteli a usilujeme o dobrou spolupráci s rodiči.

Nabízíme dobré psychologické klima, dobré vztahy, toleranci, kreativitu, spolupráci, otevřenost.

Atmosféru naší školy můžete poznat v rámci Dnů otevřených dveří a při různých akcích pořádaných pro žáky, jejich rodiče i veřejnost.

 

Co nabízíme?

Kromě výuky předmětů tradičními formami nabízíme:

 • jedna sportovní třída s rozšířenou výukou TV - výuka bruslení, běžeckého lyžování, tanec, diskgolfová průprava.
 • jedna třída s klasickým vyučováním
 • návrat k tradiční výuce čtení a psaní
 • angličtina od 1. ročníku - pod vedením kvalifikovaných pedagogů
 • informatika od 4. ročníku - velmi dobrá úspěšnost v soutěžích
 • německý jazyk od 7. ročníku
 • logopedická prevence
 • náprava specifických poruch učení
 • nadaní žáci - nadstandartní práce s nadanými žáky - tým kvalifikovaných, proškolených odborník
 • podpůrný program pro méně úspěšné žáky - prevence školní neúspěšnosti – funkce asistenta pedagoga
 • projektové vyučování podporující mezipředmětové vztahy a celoživotní učení
 • plavecký výcvik ve 2. a 3. ročníku pod vedením cvičitelů „Plavecké školy“
 • moderní venkovní sportoviště
 • interaktivní vyučování ve všech třídách – interaktivní technika ve všech třídách a odborných učebnách.
 • projekt „Rodiče vítáni“ - ve škole vládne rodinná pohoda, klid a bezpečí. Učitelé znají děti i jejich rodinné prostředí, reagují na změny chování ihned, minimalizují se zde negativní projevy chování
 • kvalifikovaný pedagogický sbor
 • výchovná poradkyně – pomáhá žákům i rodičům nejenom při výběru povolání
 • školní metodik prevence rizikového chování – zamezení šikany, minimální případy problémového chování žáků
 • environmentální výchova
 • školní družina - od 6:00 do 16:30 hodin – nadstandartní služby, vycházíme z potřeb rodičů, umožňujeme odchody dětí dle jejich požadavků
 • stravování ve školní jídelně