Kotva
Kalendář akcí
Jsou letní prázdniny
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Mapa webu

Základní škola Antonína Sochora v Duchcově

Vloženo: 19.9.2018 | Zobrazeno: 66912x |

 

Statistické údaje školy

Rok vzniku: 1914
Počet kmenových učeben: 14
Počet odborných učeben: 7
Počet tělocvičen: 1
Ostatní prostory školy:
 • 3 kabinety
 • 1 aula
 • 2 školní dílny
 • herna s družinou
 • školní zahrada 
  s hřištěm, doskočištěm 
  a učebnou v přírodě
 • krámek „Svačinka“
 • kuchyňka
 • logopedie
 • žákovský rozhlas
Kapacita: Hlavní budova: 450
Počet učitelů:

Celkem: 18
Kvalifikovaní: 15
Nekvalifikovaní: 3

asistenti pedagoga: 5

Počet vychovatelů: Celkem: 2
Počet správných zaměstnanců: Celkem: 6
Učitelé na mateřské dovolené: Celkem: 2
Počet všech zaměstnanců Celkem: 33

 

Historie školy

Základní škola je budovou bývalého chlapeckého německého gymnázia, které bylo otevřeno 16. 9. 1914. Tato výjimečná stavba sloužila během II. světové války částečně i českému školství. Několik let jako česká dívčí škola a později jako základní devítiletá škola. K účelům základního vzdělávání slouží dodnes.

 

Současnost

Základní škola Antonína Sochora je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na obou stupních se vyučuje podle studijního programu Zdravá škola. Pro žáky na prvním stupni pracuje přímo v budově školy oddělení školní družiny.

Máme zde učebnu výpočetní techniky s připojením na internet a množstvím kvalitních výukových programů, která byla zřízena za účelem rozvoje „počítačové gramotnosti“ nejen u žáků naší školy, ale také u seniorů a dětí předškolního věku,pro které pořádáme kurzy v rámci projektů „Internet spojuje generace“ a „Předškoláček ve škole“.

Dále se v prostorách školy nachází 8 odborných učeben vybavených moderními pomůckami a multimediálním zařízením. Ve všech třídách lze použít inovativní formy výuky za podpory interaktivní tabule s množstvím moderních výukových programů a multimediálních prvků.

Hlavním cílem školy je dobře připravit žáky pro studium na středních školách a odborných učilištích, rozvíjet logické myšlení, naučit žáky orientaci v problémech života společnosti, rozvíjet u žáků environmentální cítění a smysl pro zdraví životní styl. V souvislosti s tím, je naše škola zapojena do projektů Zdravá škola a Ekologie a my. V rámci ochrany přírody třídíme odpad, účastníme se ekologických soutěží a plníme v průběhu roku úkoly vyplývající z problematiky ekologie a zdravého životního stylu. Dalším, neméně důležitým, cílem školy je též eliminovat výskyt nežádoucích patologických jevů.

Patříme mezi školy, kde je většina učitelů zapojena do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Novými výukovými metodami a moderními vzdělávacími trendy se snažíme školu více přiblížit dětem a výuku udělat zajímavější a přitažlivější.

Podle § 13a odst. 2 a § 13b odst. 9 zákona č. 564/1990 S., o státní správě a samosprávě ve školství byla škola zařazena do sítě škol s účinností od 1. 9. 1998. Podle § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů hospodaří škola od 1. 1. 2001 jako příspěvková organizace, zřízená městem Duchcov.

 

Výuka jazyků

Naše škola zajišťuje výuku dvou cizích jazyků, a to anglického a německého. Oba předměty vyučují kvalifikovaní jazykáři, což je velmi důležitý prvek kvality výuky. Od školního roku 2019/2020 bude vyučován anglický jazyk již od první třídy. V sekci videa se můžete podívat na ukázky výuky anglického jazyka.  Angličtina hrou již od raného věku má velice dobré výsledky v utváření jazykové vybavenosti dětí i žáků. Výuka druhého jazyka začíná v 7. ročníku.

 

Sportovní první třída

Od školního roku 2019/2020 bude otevřena sportovní třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Pokud mají vaše děti rády pohybové aktivity, tak je podpořte a přijďte na zápis. Budeme v žácích utvářet silné pouto k pohybu ať už díky zapáleným a kvalifikovaným pedagogům, tak i plaváním, bruslením, zimními lyžařskými výcviky či letními sportovními výlety. V každém školním roce čeká vaše děti jedna z mimořádných sportovních aktivit a kurzů. Už od první třídy se žáci začínají učit lyžovat, případně bruslit. Od druhé třídy budou jezdit na turistické sportovní kurzy. Plavání čeká vaše děti ve 2. a 3. třídě. I na druhém stupni se žáci účastní turistických pěších kurzů, vícedenních klání v různých sportovních aktivitách. Žák sportovní třídy má možnost všeobecné sportovní průpravy.

 

Klasická první třída

Ani ti, kteří sportu neholdují nepřijdou zkrátka. V případě zájmu bude otevřena i klasická první třída s běžnou výukou tělesné výchovy, tradiční metodou čtení a psaní. I v klasické první třídě je výuka anglického jazyka od první třídy. V běžné třídě jezdí žáci na plavání ve 2. a 3. třídě.

 

Školní hřiště

Dne 17.9.2009 proběhlo slavnostní otevření našeho víceúčelového hřiště. Stavba byla financována společností Tesco Stores ČR a.s.

 

Vybavenost

Z dotace EU peníze školám jsme většinu tříd vybavili informační technikou.Všechny třídy na I. stupni mají interaktivní tabule. Zmodernizované odborné učebny nabízejí moderní prostředí jak pro žáky, tak pro učitele. Internetová síť je rozvedena po celé budově školy.

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.