Kotva
Kalendář akcí
8. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Mapa webu

Vítejte na oficiálních stránkách Sportovní základní škola Antonína Sochora Duchcov, příspěvková organizace

Vloženo: 19.9.2018 | Zobrazeno: 390103x |

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Tisková zpráva MPSV_postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 (Velikost: 192.23 kB)

 
OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Žáci mají nárok i v době povinné distanční výuky docházet do jídelny na obědy. Ti z Vás, kteří jsou strávníky jídelny, tak musí ale opět své obědy přihlásit.

Dbejte, prosím, zvýšené hygieny a vždy použijte roušku během pohybu v jídelně, použijte desinfenci a udržujte dostatečné rozestupy.

 

Rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje č. 146/2020/COV19 o určení školy nebo školského zařízení k vykonávání péče o děti za nouzového stavu.

 

Vážení, naše škola bude zajištovat péči o děti v době nouzového stavu uzavření škol od 14. 10. 2020 od 6:00 do odvolání,více informací níže:

 

Vláda ČR nařídila usnesením ze dne 12. 10. 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření v souladu s krizovým zákonem hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy, aby s účinností od 14. října 2020 00:00 hod. v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 30 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci:

 

bezpečnostních sborů;

obecní policie;

poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

příslušníci ozbrojených sil;

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

 

Provoz školy 6:00 - 16.00

 

Zákonní zástupci předají své děti ve věku 3-10 vpuštěním do školy (zvonek DRUŽINA) hlavním vchodem- děti budou předáni pedagogickému dozoru v přízemí naproti schodišti - družina.

Vždy pouze jeden zákonný zástupce v roušce, žádáme o použití desinfence hned za dveřmi hlavního vchodu, dodzžujte rozestupy.

 

S sebou:

přezůvky

oblečení k odpoledním aktivitám na sportovišti školy

roušku pro případ respiračních onemocnění (děti MŠ a žáci 1. stupně ZŠ nemají povinnost mít roušku na obličeji)

učební materiály (zákonní zástupci předají pedagogickému dozoru informace, jak mají jejich děti zajištěnou distanční výuku), s distanční výukou naši zaměstnanci pomohou, včetně možnosti on-line přenosu, ale obsah výuky zajišťuje kmenová škola

svačina

pití

malé děti oblíbenou hračku

během zítřejšího dopoledne budeme ještě řešit zajištění obědů

 

Zájemci, prosím, přihlaste své děti na emailu beerova.jitka@zssochora.cz, do předmětu uveďte jméno dítěte a slovo NOUZOVÝ REŽIM

Do textu emailu - věk dítěte, třídu, kterou navštěvuje,telefonní číslo na oba zákonné zástupce a informace o případných alergiích či specifickém zdravotním stavu.

 

Do školy budou přijaty děti bez respiračních onemocnění.

 

Děkuji za pochopení Mgr. Bc. Jitka Beerová

 

KRIZOVÉ OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 PLATNÉ OD 14. 10. 

 

Oznámení zákonným zástupcům o uzavření školy od 14. 10. 2020

 

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020 (Velikost: 231.55 kB)

 

HRDÁ ŠKOLA

Vážení rodiče,

               naše škola se zapojila do projektu Hrdé školy od organizace School United. V rámci spolupráce je pro naši školu navrženo oblečení s logem naší školy, které si žáci mohou samostatně objednat. Věříme, že zvláště v této nelehké době to naše žáky ještě více semkne.

               Výhodou školního oblečení je sjednocenost žáků při akcích školy, jejich „viditelnost“ a snadná rozpoznatelnost. Věříme, že naši žáci jsou na svoji školu hrdí a budou velice rádi nosit znak své školy na svém oblečení. Více se můžete dozvědět na webových stránkách www.schoolsunited.cz

               Nyní jsme ve fázi, kdy budou naši žáci vybírat vítězný návrh. Proto Vás prosíme o spolupráci. Navštivte uvedený odkaz a vyberte návrh, který je Vám nejmilejší. Hlasovat můžete v týdnu od 12.10  do 16.12.

               Odkaz a další informace se dozvíte na webových stránkách školy a facebooku školy.

               Děkujeme a věříme, že si všichni oblečení užijeme a budeme je rádi nosit.

 

Odkaz pro hlasování:

 

https://schoolsunited.cz/hlasovani/1d328bc5

 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - povinnost nošení roušek ve všech prostorách školy

 

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest s vyjímkami (Velikost: 245.24 kB)

 

                                                                                   Účinné od 18. 9. 2020   

 

 

 

 

 

 


 

Kdo jsme?

Jsme ZDRAVÁ ŠKOLA otevřená pro všechny děti. Chceme víc, než jen předávat vědomosti.  Vycházíme z přirozených potřeb člověka, rozvíjíme individuální předpoklady a bereme ohled na každého jedince.

Naším cílem je kvalitní příprava a výchova žáků pro budoucí život. Podporujeme dobré partnerské vztahy mezi žáky i učiteli a usilujeme o dobrou spolupráci s rodiči.

Nabízíme dobré psychologické klima, dobré vztahy, toleranci, kreativitu, spolupráci, otevřenost.

Atmosféru naší školy můžete poznat v rámci Dnů otevřených dveří a při různých akcích pořádaných pro žáky, jejich rodiče i veřejnost.

 

Co nabízíme?

Kromě výuky předmětů tradičními formami nabízíme:

 • jedna sportovní třída s rozšířenou výukou TV - výuka bruslení, běžeckého lyžování, tanec, diskgolfová průprava.
 • jedna třída s klasickým vyučováním
 • návrat k tradiční výuce čtení a psaní
 • angličtina od 1. ročníku - pod vedením kvalifikovaných pedagogů
 • informatika od 4. ročníku - velmi dobrá úspěšnost v soutěžích
 • německý jazyk od 7. ročníku
 • logopedická prevence
 • náprava specifických poruch učení
 • nadaní žáci - nadstandartní práce s nadanými žáky - tým kvalifikovaných, proškolených odborník
 • podpůrný program pro méně úspěšné žáky - prevence školní neúspěšnosti – funkce asistenta pedagoga
 • projektové vyučování podporující mezipředmětové vztahy a celoživotní učení
 • plavecký výcvik ve 2. a 3. ročníku pod vedením cvičitelů „Plavecké školy“
 • moderní venkovní sportoviště
 • interaktivní vyučování ve všech třídách – interaktivní technika ve všech třídách a odborných učebnách.
 • projekt „Rodiče vítáni“ - ve škole vládne rodinná pohoda, klid a bezpečí. Učitelé znají děti i jejich rodinné prostředí, reagují na změny chování ihned, minimalizují se zde negativní projevy chování
 • kvalifikovaný pedagogický sbor
 • výchovná poradkyně – pomáhá žákům i rodičům nejenom při výběru povolání
 • školní metodik prevence rizikového chování – zamezení šikany, minimální případy problémového chování žáků
 • environmentální výchova
 • školní družina - od 6:00 do 16:30 hodin – nadstandartní služby, vycházíme z potřeb rodičů, umožňujeme odchody dětí dle jejich požadavků
 • stravování ve školní jídelně