Kotva
Kalendář akcí
4. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Mapa webu

Roční plán ŠD

Vloženo: 1.8.2016 | Autor: Lucie Putišková| Zobrazeno: 50446x |

Školní družina

1.      oddělení

 

ŠVP výstupy

Učivo

Poznámky, časový plán

Osvojení si lidských ctností:

·         pořádek

·         vytrvalost

·         přátelství

Posilování

·         komunikačních dovedností

·         odpovědnosti za své chování

Získání žádoucích dovedností v dopravním provozu

Získání základních informací o zákonitostech v přírodě

 

1.      BLOK – PODZIM

·         Zahájení školního roku, seznámení se s žáky, začlenění nových žáků do kolektivu, seznámení se s Řádem školní družiny, poučení o bezpečnosti a chování ve školní družině i mimo ni

·         Orientace ve škole, okolí školy, okolí družiny, dopravní situace, BESIP

·         Přivítání prvňáků

·         Seznamovací hry

·         Loučení s létem

·         Já a můj kamarád – výtvarná činnost

·         Pozimníček - Sběr přírodnin a výroba dekorací z přírodnin

·         Změny podzimní přírody a její barvy

·         Změny přírody na podzim

·         Počasí na podzim

·         Můj družinový pejsek – výtvarná činnost

·         Halloween

·         Podzimní výzdoba družiny – výtvarná činnost

·         Den laskavosti – příprava

 

       předání věcí do Azylového domu v Oseku

·         Vycházky po okolí a pobyt na školním hřišti

·         Návštěvy městské knihovny

 

1.+ 2.týden září

 

 

 

2-3.týden září

 

 

Září

 

             4.týden září

 

             Říjen

 

 

             2.týden září

 

             Od 23.10.

 

             4.-8.11.

 

             13.11.

               4.10.

 

Osvojení si lidských ctností:

·         hospodárnost

·         hygiena, čistota

·         loajalita

Uvědomění si významu zdravého životního stylu

Získání informací o zvycích a tradicích

Získání základních informací o zákonitostech v přírodě

 

1.      BLOK – ZIMA

·         Adventní čas – zvyky a tradice

·         Vánoční výzdoba družiny – výtvarná činnost

·         Zpíváme koledy

·         Andílek pro maminku

·         Psaní dopisu Ježíškovi

 

      

·         Sněhová nadílka – sněhuláci, stavby, iglú

·         Pomoc zvířatům – krmení

·         Změny přírody v zimě

·         Družinový sněhulák

·         Počasí v zimě, prevence nemocí

·         Masopust – výroba masek

·         Vycházky po okolí

·         Návštěva městské knihovny

 

           Od 25.11.

 

             Prosinec

           9.-13.12.

           9.-13.12.

 

 

           Leden, únor

           Prsinec- březen

 

           Leden

           Leden

           25.2.2020

Osvojení si lidských ctností:

·         poslušnost

·         optimismus

Osvojení si práce s knihou, čtenářské dovednosti

Osvojení si sociální dovedností ve skupině

Získání informací o zvycích a tradicích

Získání základních informací o zákonitostech v přírodě

 

 

2.      BLOK – JARO

·         Vítání jara

·         Změny přírody na jaře

·         Počasí na jaře

·         Jarní výzdoba družiny – výtvarná činnost

·         Březen – měsíc knihy

 

·         Velikonoční pomlázka – zvyky a tradice, výtvarná činnost

·         Čarodějnice

·         Den matek – výroba přání

·         Vycházky po okolí, pobyt na školním hřišti

·         Návštěva městské knihovny

 

           20.3.2020

 

 

           Březen

 

 

           Duben

           30.4.2020

           10.5.2020

Osvojení si lidských ctností:

·         trpělivost

·         dobré využití volného času

Poznání sebe samého a uplatnění ve skupině

Formování životních postojů

Získání základních informací o zákonitostech v přírodě

 

 

3.      BLOK - LÉTO

·         Mezinárodní den dětí

·         Změny přírody v létě

·         Počasí v létě

·         Vycházky po okolí

·         Pobyt na školním hřišti, pohybové hry a soutěže

 

·         Těšíme se na prázdniny, na nové kamarády

·         Družinové vysvědčení

·         Návštěva městské knihovny

 

           1.6.2020

           Červen

 

 

 

 

         15.-19.6.2020

 

 

 

 

 

 

Školní družina

2.ODDĚLENÍ

 

ŠVP výstupy

Učivo

Poznámky, časový plán

Osvojení si lidských ctností:

·         pořádek

·         vytrvalost

·         přátelství

Posilování

·         komunikačních dovedností

·         Odpovědnosti za své chování

Získání žádoucích dovedností v dopravním provozu

Získávání základních zeměpisných znalostí, hledání v mapě, ekologie

Práce s knihou, atlasem

 

 

1.      BLOK – PODZIM

·         Zahájení školního roku, seznámení se s žáky, začlenění nových žáků do kolektivu, seznámení se s Řádem školní družiny, poučení o bezpečnosti a chování ve školní družině i mimo ni

·         Orientace se ve škole, okolí školy, okolí družiny, dopravní situace, BESIP

·         Přivítání prvňáků

·         Podzimníček - Sběr přírodnin a výroba dekorací z přírodnin

·         Halloween

·         Houby – poznávání, studium atlasu hub

·         Podzimní výzdoba družiny – výtvarná činnost

·         Příprava na Den laskavosti – pečení cukroví, nácvik pohádky a písně

·         Cestou necestou – cestování z Vesmíru až do našeho města

·         Vycházky po okolí a pobyt na školním hřišti

·         Den laskavosti – 13.11. od 13.30 do 14.30hod., do klubu důchodců – hezké odpoledne pro seniory

·         Komunikační přátelství – dopisování s ŠD ze základní školy v Brně

·         Návštěva městské dětské knihovny

 

Září

 

 

 

Září

 

Září

září

říjen

říjen

říjen

říjen

říjen

 

listopad

 

listopad

 

říjen –červen

 

říjen+listopad

Osvojení si lidských ctností:

·         hospodárnost

·         hygiena, čistota

·         loajalita

Uvědomění si významu zdravého životního stylu

Získávání základních znalostí o lidském těle

 

2.      BLOK – ZIMA

·         Adventní čas – zvyky a tradice

·         Vánoční výzdoba družiny – výtvarná činnost

·         Pečení cukroví

·         Psaní dopisu Ježíškovi

·         Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi na náměstí

·         Účast v VV soutěži Nejkrásnější anděl

·         Sněhová nadílka – sněhuláci, stavby, iglú

·         Nauka o lidském těle a péče o zdraví

·         Plnění úkolů z plakátku „Zimní vycházka“

·         Masopust – výroba masek

·         Vycházky po okolí

·         Návštěva městské dětské knihovny

 

prosinec

prosinec

prosinec

prosinec

prosinec

prosinec

leden

leden

leden

únor

únor

prosinec+leden +únor

Osvojení si lidských ctností:

·         poslušnost

·         optimismus

Poznání sebe samého a uplatnění ve skupině

Formování životních postojů

Morální hodnoty

 

 

 

 

·         BLOK – JARO

·         Vítání jara

·         Jarní výzdoba družiny – výtvarná činnost

·         Moje rodina – stavba, význam pro správný vývoj jedince

·         Noc s Andersenem dne 27. 3. 2020

·         Plnění úkolů z plakátku „Jarní vycházka“

·         Velikonoční pomlázka – zvyky a tradice, výtvarná činnost

·         Čarodějnice

·         Den matek – výroba přání

·         Vycházky po okolí, pobyt na školním hřišti

·         Návštěva městské dětské knihovny

·         Balonková očička – akce pro onkoláčky ke Dni dětí

 

březen

březen

březen

březen

duben

duben

 

duben

květen

květen

březen+duben+květen

květen

Osvojení si lidských ctností:

·         trpělivost

·         dobré využití volného času

·         přátelství

Posilování sociálních dovedností

 

 

 

3.      BLOK – LÉTO

·         Mezinárodní den dětí

·         Hendikepovaní kamarádi

·         Vycházky po okolí

·         Pobyt na školním hřišti, pohybové hry a soutěže

·         Těšíme se na prázdniny

·         Družinové vysvědčení

·         Návštěva městské dětské knihovny

 

červen

červen

červen

červen

červen

červen

červen

 

 

 

Školní družina

3.ODDĚLENÍ

 

ŠVP výstupy

Učivo

Poznámky, časový plán

Osvojení si lidských ctností:

·         pořádek

·         vytrvalost

·         přátelství

Posilování

·         komunikačních dovedností

·         Odpovědnosti za své chování

Získání žádoucích dovedností v dopravním provozu

Získávání základních zeměpisných znalostí, hledání v mapě, ekologie

Práce s knihou, atlasem

 

 

1.      BLOK – PODZIM

·         Zahájení školního roku, seznámení se s žáky, začlenění nových žáků do kolektivu, seznámení se s Řádem školní družiny, poučení o bezpečnosti a chování ve školní družině i mimo ni

·         Orientace se ve škole, okolí školy, okolí družiny, dopravní situace, BESIP

·         Přivítání prvňáků

·         Podzimníček - Sběr přírodnin a výroba dekorací z přírodnin

·         Halloween

·         Houby – poznávání, studium atlasu hub

·         Podzimní výzdoba družiny – výtvarná činnost

·         Příprava na Den laskavosti – pečení cukroví, nácvik pohádky a písně

·         Cestou necestou – cestování z Vesmíru až do našeho města

·         Vycházky po okolí a pobyt na školním hřišti

·         Den laskavosti – 13.11. od 13.30 do 14.30hod., do klubu důchodců – hezké odpoledne pro seniory

·         Komunikační přátelství – dopisování s ŠD ze základní školy v Brně

·         Návštěva městské dětské knihovny

 

Září

 

 

 

Září

 

Září

září

říjen

říjen

říjen

říjen

říjen

 

listopad

 

listopad

 

říjen –červen

 

říjen+listopad

Osvojení si lidských ctností:

·         hospodárnost

·         hygiena, čistota

·         loajalita

Uvědomění si významu zdravého životního stylu

Získávání základních znalostí o lidském těle

 

2.      BLOK – ZIMA

·         Adventní čas – zvyky a tradice

·         Vánoční výzdoba družiny – výtvarná činnost

·         Pečení cukroví

·         Psaní dopisu Ježíškovi

·         Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi na náměstí

·         Účast v VV soutěži Nejkrásnější anděl

·         Sněhová nadílka – sněhuláci, stavby, iglú

·         Nauka o lidském těle a péče o zdraví

·         Plnění úkolů z plakátku „Zimní vycházka“

·         Masopust – výroba masek

·         Vycházky po okolí

·         Návštěva městské dětské knihovny

 

prosinec

prosinec

prosinec

prosinec

prosinec

prosinec

leden

leden

leden

únor

únor

prosinec+leden +únor

Osvojení si lidských ctností:

·         poslušnost

·         optimismus

Poznání sebe samého a uplatnění ve skupině

Formování životních postojů

Morální hodnoty

 

 

 

 

·         BLOK – JARO

·         Vítání jara

·         Jarní výzdoba družiny – výtvarná činnost

·         Moje rodina – stavba, význam pro správný vývoj jedince

·         Noc s Andersenem dne 27. 3. 2020

·         Plnění úkolů z plakátku „Jarní vycházka“

·         Velikonoční pomlázka – zvyky a tradice, výtvarná činnost

·         Čarodějnice

·         Den matek – výroba přání

·         Vycházky po okolí, pobyt na školním hřišti

·         Návštěva městské dětské knihovny

·         Balonková očička – akce pro onkoláčky ke Dni dětí

 

březen

březen

březen

březen

duben

duben

 

duben

květen

květen

březen+duben+květen

květen

Osvojení si lidských ctností:

·         trpělivost

·         dobré využití volného času

·         přátelství

Posilování sociálních dovedností

 

 

 

3.      BLOK – LÉTO

·         Mezinárodní den dětí

·         Hendikepovaní kamarádi

·         Vycházky po okolí

·         Pobyt na školním hřišti, pohybové hry a soutěže

·         Těšíme se na prázdniny

·         Družinové vysvědčení

·         Návštěva městské dětské knihovny

 

červen

červen

červen

červen

červen

červen

červen