Kotva
Kalendář akcí
43. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Počítadlo
Online:
26
Dnes:
1596
Posledních 7 dní:
21600
Posledních 30 dní:
96974
Celkem:
838710
Mapa webu

Informace o školní družině

Vloženo: 13.12.2015 | Zobrazeno: 57163x |

Informace o školní družině

 

 

Školní družina je určena žákům I. stupně. Kapacita školní družiny je 60 žáků. Žáci jsou rozděleni do dvou oddělení.

 

 

Měsíční poplatek za školní družinu

Měsíční poplatek - 150 Kč

Pouze ranní družina - 70 Kč

Možnost platby na 1 pololetí či na celý školní rok. Při odhlášení dítěte ze školní družiny platbu nelze vrátit!!!

 

Provoz školní družiny

Ranní družina: 5:30 - 8:00 hod.

Odpolední družina: 11:40 - 16:00 hod.

 

Děti se dochází stravovat do jídelny SŠ Duchcov. Čas, který obědu věnujeme, je od 12:00 – 14:00.
Po obědě se věnujeme činnostem, které máme naplánované. Tato práce probíhá cca do 14:30. Poté je děti možno vyzvedávat až do16:00. Pokud nastává nějaká změna, vždy je důležité o tom informovat.
Pokud si budete chtít vyzvednout dítě dřív, oznamte to prosím den dopředu, nejpozději ráno do 7.40 hod

 

ODCHODY DĚTÍ NA OBĚD

 

1.oddělení

2.oddělení

pondělí

11:40

13:30

úterý

11:40

12:35 + děti z logopedie a nadaní

středa

12:35

13:30

čtvrtek

12:35 – děti, které na kroužky nechodí

13:30 - děti z kroužků

pátek

11:40

12:35

 

 

Vychovatelky školní družiny

Bc. Alena Jílková

Hana Kykalová, zastupující - Eva Jaklová

 

 

Podmínky přijímání, odhlašování, vyloučení uchazečů

 • Žáci se přihlašují pomocí zápisových lístků, které je možno vyzvednout ve školní družině, či si je v dokumentech ŠD vytisknout.
 • Zákonní zástupci mohou v průběhu školního roku žáka přihlásit nebo odhlásit ze školní družiny. Vždy však písemnou formou.
 • Pokud žák soustavně nebo nějakým závažným způsobem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních, je ředitel školy po předchozím projednání se zákonnými zástupci dítěte oprávněn tohoto žáka ze školní družiny vyloučit.
 • Přihlášku vyplňte zodpovědně a nezapomeňte uvést, kdo bude dítě vyzvedávat. Nikomu jinému nelze dítě vydat. V případě, že dítě bude odcházet samo, napište v kolik hodin. Při změně samostatného odchodu je potřeba vždy písemně tuto skutečnost s dostatečných časovým předstihem nahlásit! Na SMS zprávy a telefonáty nelze brát zřetel!!!

 

Materiální podmínky

 • Školní družina má k dispozici v prostorách školy 2 herny, počítačovou učebnu, knihovnu, kuchyňku, tělocvičnu.
 • Vstupní prostory, šatny a sociální zařízení má ŠD společné se ZŠ.
 • K zázemí ŠD patří vybavení a nábytek určený k zájmovým aktivitám, pomůcky na výtvarné, pracovní a tělovýchovné činnosti, didaktické pomůcky, knihy, časopisy, hry atd.
 • ŠD využívá ke své činnosti technické a elektronické vybavení např. televizor, CD přehrávač.
 • K dispozici je školní dvůr , učebna v přírodě, zahrada a sportovní hřiště pro sportovní činnosti a relaxaci.

 

 

Vybavení žáka do družiny

 • přezůvky
 • ručník
 • 1 balení papírových kapesníků
 • event. oblečení na odpolední pobyt venku či v herně

 

Stravování

Přihlášku a čip na obědy získáte ve ŠJ (Střední škola stavební a strojní, Kubicových 2, Duchcov).
Cena čipu je 50,-Kč. 
Pokladna ve ŠJ je otevřena v pondělí, ve středu a v pátek od 12:00 do 14:00 hodin. Cena oběda je 23Kč.

Vložení peněz na obědy je nutné si zajistit osobně v jídelně u vedoucí stravování, nelze peníze posílat přes vychovatelky školní družiny!!!

Objednávání obědů si zajišťují rodiče sami.

Při platbě obědů převodem z účtu nezapomínejte uvést variabilní symbol.
V případě onemocnění dítěte odhlašují obědy rodiče den předem na tel. 417 835 208.
Odkaz na elektronické objednávání obědů: http://jidelny.me.cz/jidelna14

 

Kontakt

Mobilní tel.: 774 456 357

Pevná linka: 417 831 146

Hana Kykalová – email : kykalova.hana@zssochora.cz

Bc. Alena Jílková – email : jilkova.alena@zssochora.cz