Kotva
Kalendář akcí
42. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Mapa webu

Výchovné poradenství

Vloženo: 27.9.2018 | Zobrazeno: 80982x
Výchovnou poradkyní školy je Mgr. Libuše Sochorová.

 

 

NOVÉ: PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DODATEK

NOVÉ: INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (Velikost: neznámá)

 

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
- negativní test a
- žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které
vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní.

 

 

 

POZOR! VE ČTVRTEK  4.2. od 14:00 - 15:00 a v pondělí 8.2. od 8:00 - 15:00 SI VYZVEDNĚTE PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY A ZÁPISOVÉ LÍSTKY V KANCELÁŘI ŘEDITELE ŠKOLY U PANÍ ZÁSTUPKYNĚ MGR. MARTY SAINEROVÉ

 

Aktuální informace z MŠMT o prodloužení doby vydávání zápisových lístků - ZDE

 

 

Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb ve spolupráci se školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

 

Působení výchovného poradce:

 

1.Kariérové poradenství
 • - poradenská pomoc žákům při volbě povolání
 • - skupinové i individuální poradenství v této oblasti
 • - spolupráce s rodiči žáků především v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení
 • - vyhledávání informací o možnostech dalšího uplatnění žáků
 • - spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství

 

2. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní pozornost
 • - šetření žáků vyžadujících zvláštní pozornost a příprava návrhů na další následnou péči
 • - zjišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností, především ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC, poradna Kadaň
 • - zaměření na práci:

                                            a) se žáky se specifickými poruchami učení,

                                            b) se žáky s výchovnými a výukovými problémy

                                                  c) se žáky - cizinci či jiným znevýhodněním

                                                  d) s nadanými a mimořádně nadanými žáky

 

3. Metodická činnost

 • - zprostředkování metod pedagogické diagnostiky a intervence ostatním pedagogickým pracovníkům
 • - vedení při integraci žáků vyžadujících zvláštní pozornost
 • při  tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • - shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

 

4. Informační činnost

 • - poskytování informací činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, žákům a jejich rodičům
 • - zveřejňování důležitých informací výchovného poradce  pro rodiče na webových stránkách školy

 

 

Konzultační hodiny jsou po domluvě na tel. čísle 777 610 746 nebo 417 835 267

kontakt: sochorova.libuse@zssochora.cz

 

 

Vloženo: 19.2.2021 | Autor: Sochorova | Zobrazeno: 451x

Vloženo: 4.2.2021 | Autor: Sochorova | Zobrazeno: 577x

Vloženo: 11.11.2020 | Autor: Sochorova | Zobrazeno: 855x

Vloženo: 14.4.2020 | Autor: Sochorova | Zobrazeno: 1372x

Vloženo: 21.2.2020 | Autor: Sochorova | Zobrazeno: 1422x

Vloženo: 26.11.2019 | Autor: Sochorova | Zobrazeno: 1426x

Celkem: 7 článků