Kotva
Kalendář akcí
41. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Mapa webu

Projekty na naší škole

Vloženo: 19.9.2018 | Zobrazeno: 63105x |

Školní rok 2023/2024

Národní plán odnovy - Podpora rovných příležitostí

Hlavním cílem projektu naplánovaného na léta 2022–2026 je připravit a realizovat řešení vedoucí ke snižování rostoucích nerovností ve vzdělávání. Školám v náročnějších podmínkách bude poskytována vícevrstvá podpora zaměřená mimo jiné také na posilování kompetencí pedagogických pracovníků pro práci s heterogenními skupinami žáků, zejména žáků se sociálním znevýhodněním. Dílčím cílem projektu je navrhnout a ověřit budoucí systém financování škol podle indexu socioekonomického znevýhodnění žáků stanoveného kombinací několika indikátorů. Tyto cíle jsou plně v souladu s prioritou Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ (Strategická linie 2.2.3).

 

NPO

 

Školní rok 2022/2023

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Doučování

 

OPVVV, VÝZVA Č. 02_20_080 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ-ŠABLONY III.

 

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023

Finanční výše podpory/CZV projektu: 614 763,00 

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Bc. Jitka Beerová, beerova.jitka@zssochora.cz

 

Šablony III.

 

Školní rok 2019/2020

 

Projekt: Úspěšně na střední školuV rámci výzvy Šablony  II se nám podařilo získat finanční dotaci na realizaci projektu

Úspěšně na střední školu.

Hlavní cíle výzvy jsou:


Podpora společného vzdělávání
Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
Podpora nových metod ve výuce
Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
Výuka cizích jazyků metodou CLIL
Rozvoj dovedností v ICT
Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů
Spolupráce s rodiči a veřejností
Propojení teoretické výuky s praxí

Mgr. Jana Hanzlová

 

Projekt Podpora výuky plavání I v letošním školním roce se nám podařilo získat dotaci MŠMT na realizaci projektu

Podpora výuky plavání 2019/2020.
Ze získaných finančních prostředků byla žákům 2. a 3. ročníků hrazena autobusová doprava

na výuku plavání do plavecké haly v Bílině.

Mgr. Jana Hanzlová

 

Vše víme

 

Podařilo se nám získat dotaci z MŠMT v rámci dotace Individuální projekty 2019.

Projekt je zaměřen na všeobecnou primární prevenci rizikového chování. Z dotace byl financován adaptačnípobyt pro žáky, řada preventivním přednášek a akcí, kterých se naši žáci účastnili. Prioritní bylo navázání spolupráce se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem a uskutečnění přednášek.

 

Mgr. Lucie Putišková

 

Nebojíme se toho

 

I v letošním školním roce se nám podařila získat dotace z projektu „Prevence  rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2019". 

Ze získaných finančních projektů došlo k proškolení pedagogického sboru celkem ve třech částech.

 

Mgr. Lucie Putišková

 

 

Projekt Gramotnost

 

Naše škola i letos pokračuje v partnerství se Základní školou Bučovice při realizaci projektu Gramotnosti.

Cílem výzvy je vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Cílem projektu je specifikace, tvorba a pilotáž inovativních postupů vedoucích k rozvoji sociální a občanské gramotnosti a exekutivních dovedností

 Naše škola zapojila do projektu 25 žáků z 6.A a 7.A, kteří byli postupně zapojeni do práce s novým edukativním softwarem, který formou hry bude rozvíjet uvedené gramotnosti a dovednosti na dané téma. Další přínosem pro školu bylo získání 25 tabetů a výjezdu s danými žáky na setkání zapojených škol.

 Projekt je zahájen 1.11.2016 a ukončen 31.10.2019

Mgr. Lucie Putišková

Školní rok 2018/2019

Projekt: Domestos pro školy

 

Naše škola se zapojila do již pátého ročník projektu Domestos pro školy, který má za cíl dlouhodobě zlepšovat úroveň toalet základních a mateřských škol.

Projekt je nejen soutěží o finanční výhry, ale také příležitostí, jak děti naučit správným hygienickým návykům a posílit jejich vztah k prostředí, ve kterém tráví tolik času. Prostřednictvím aktivit s edukativním přesahem děti vylepšují školní toalety a výsledky aktivit se publikují na soutěžním webu. Rodiče poté hlasují pro jednotlivé aktivity a školy. Body můžeme získat také nákupem produktů Domestos.

Naše škola získala poukázku v hodnotě 7000 Kč na nákup přípravků Domestos.

Mgr. Lucie Putišková

 

Projekt Podpora výuky plavání  

MŠMT schválilo dotaci na realizaci projektu Podpora výuky plavání 2018/2019 ve výši 19 800 Kč.

Ze získaných finančních prostředků bude žákům 2. a 3. ročníků hrazena autobusová doprava na výuku plavání do plavecké haly v Bílině.

Mgr. Jana Hanzlová

Projekt Gramotnost

 

Naše škola i letos pokračuje v partnerství se Základní školou Bučovice při realizaci projektu Gramotnosti.

Cílem výzvy je vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Cílem projektu je specifikace, tvorba a pilotáž inovativních postupů vedoucích k rozvoji sociální a občanské gramotnosti a exekutivních dovedností

 Naše škola zapojila do projektu 25 žáků z 6.A a 7.A, kteří byli postupně zapojeni do práce s novým edukativním softwarem, který formou hry bude rozvíjet uvedené gramotnosti a dovednosti na dané téma. Další přínosem pro školu bylo získání 25 tabetů a výjezdu s danými žáky na setkání zapojených škol.

 Projekt je zahájen 1.11.2016 a ukončen 31.10.2019

Mgr. Lucie PutiškováŠkolní rok 2017/2018

 

Obědy pro děti na „Sochorce“

 

I v tomto školním roce 2017/2018 mohli někteří žáci naší školy, díky projektu Obědy pro děti, trávit spolu s ostatními spolužáky obědový čas ve školní jídelně. Naše škola děkuje nadačnímu fondu Drab foundation, který nás podporuje již třetím rokem, za finanční podporu, která je žákům poskytnuta po celý školní rok 2017/2018.

Mgr. Silvie Janovská

Projekt OP VVV výzva 22
 
Mgr. Jana Hanzlová

Ve školním roce 2017/18 pokračuje projekt Čtenářská a matematická gramotnost, inkluzivní vzdělávání.
 Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, personální posílení o školního asistenta.  Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávání pomohou připravovaní aktivity - čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků školy ohrožených školním neúspěchem.

 

Projekt: Domestos pro školy

 

Naše škola se zapojila do již čtvrtého ročník projektu Domestos pro školy, který má za cíl dlouhodobě zlepšovat úroveň toalet základních a mateřských škol. Šanci na výhru má každá škola, bez ohledu na velikost.

Projekt je nejen soutěží o finanční výhry, ale také příležitostí, jak děti naučit správným hygienickým návykům a posílit jejich vztah k prostředí, ve kterém tráví tolik času. Prostřednictvím aktivit s edukativním přesahem děti vylepšují školní toalety a výsledky aktivit se publikují na soutěžním webu. Rodiče poté hlasují pro jednotlivé aktivity a & scaron;k oly. Body můžeme získat také nákupem produktů Domestos.

I letos školy vyhrála přípravky od firmy Domestos

 

 Mgr. Lucie Putišková


Projekt Gramotnost

 

Naše škola i letos pokračuje v partnerství se Základní školou Bučovice při realizaci projektu Gramotnosti.

Cílem výzvy je vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Cílem projektu je specifikace, tvorba a pilotáž inovativních postupů vedoucích k rozvoji sociální a občanské gramotnosti a exekutivních dovedností

 

Naše škola zapojila do projektu 25 žáků z 6.A a 7.A, kteří byli postupně zapojeni do práce s novým edukativním softwarem, který formou hry bude rozvíjet uvedené gramotnosti a dovednosti na dané téma. Další přínosem pro školu bylo získání 25 tabetů a výjezdu s danými žáky na setkání zapojených škol.

 

Projekt je zahájen 1.11.2016 a ukončen 31.10.2019

 

Mgr. Lucie Putišková

 

 

 

 

 Starší projekty

 - Obědy dětem
 - Projekt: TRCZ – TECHNIKA NÁS BAVÍ
 - Voda pro život
 - Výzva č. 56
 - Výzva č. 57
 - Nadační fond Albert dětem 2016
 - 4. výzva Ministerstva životního prostředí

 - OP VVV výzva 22

 - Prokom

 

Projekty, které již proběhly

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.