Kotva
Rozvrhy
i-Škola přihlášení

Přihlášení do školního systému zde

 
 
Aktuality
Stránky se upravují
12.7.2018

Stránky se upravují na nový školní rok 2018/2019

 
 
Mapa webu
A
A
A

Projekty na naší škole

Vloženo: 13.10.2015 | Zobrazeno: 8730x |

Školní rok 2017/2018

 

Obědy pro děti na „Sochorce“

I v tomto školním roce 2017/2018 mohli někteří žáci naší školy, díky projektu Obědy pro děti, trávit spolu s ostatními spolužáky obědový čas ve školní jídelně. Naše škola děkuje nadačnímu fondu Drab foundation, který nás podporuje již třetím rokem, za finanční podporu, která je žákům poskytnuta po celý školní rok 2017/2018.

Mgr. Silvie Janovská

Projekt OP VVV výzva 22
 
Mgr. Jana Hanzlová

Ve školním roce 2017/18 pokračuje projekt Čtenářská a matematická gramotnost, inkluzivní vzdělávání.
 Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, personální posílení o školního asistenta.  Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávání pomohou připravovaní aktivity - čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků školy ohrožených školním neúspěchem.

 

Projekt: Domestos pro školy

Naše škola se zapojila do již čtvrtého ročník projektu Domestos pro školy, který má za cíl dlouhodobě zlepšovat úroveň toalet základních a mateřských škol. Šanci na výhru má každá škola, bez ohledu na velikost.

Projekt je nejen soutěží o finanční výhry, ale také příležitostí, jak děti naučit správným hygienickým návykům a posílit jejich vztah k prostředí, ve kterém tráví tolik času. Prostřednictvím aktivit s edukativním přesahem děti vylepšují školní toalety a výsledky aktivit se publikují na soutěžním webu. Rodiče poté hlasují pro jednotlivé aktivity a & scaron;k oly. Body můžeme získat také nákupem produktů Domestos.

I letos školy vyhrála přípravky od firmy Domestos

 

 Mgr. Lucie Putišková


Projekt Gramotnost

 

Naše škola i letos pokračuje v partnerství se Základní školou Bučovice při realizaci projektu Gramotnosti.

Cílem výzvy je vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Cílem projektu je specifikace, tvorba a pilotáž inovativních postupů vedoucích k rozvoji sociální a občanské gramotnosti a exekutivních dovedností

 

Naše škola zapojila do projektu 25 žáků z 6.A a 7.A, kteří byli postupně zapojeni do práce s novým edukativním softwarem, který formou hry bude rozvíjet uvedené gramotnosti a dovednosti na dané téma. Další přínosem pro školu bylo získání 25 tabetů a výjezdu s danými žáky na setkání zapojených škol.

 

Projekt je zahájen 1.11.2016 a ukončen 31.10.2019

 

Mgr. Lucie Putišková

Školní rok 2016/2017

ODPADY A MY

se jmenuje projekt, na který získala ZŠ A. Sochora finanční podporu v rámci IKEA výzvy vyhlašované každoročně sdružením Tereza. Díky projektu bude možné dále zlepšit třídění odpadů na škole, dokoupit nové třídící nádoby a přiblížit důležitost třídění veřejnosti. V rámci projektu bude také doplněn Hřbitov odpadů na školní Ekostezce nástěnnou tabulí s přehledem doby rozkladu jednotlivých druhů odpadů v přírodě.  Tato tabule nahradí stávající přehled, který není odolný vůči povětrnostním vlivům.

                                                                                              Mgr. Venuše Antoniszynová

 

S BYLINKAMI NAPŘÍČ SVĚTY

je název mikroprojektu, na který získala ZŠ A. Sochora finanční podporu v rámci projektu Škola pro udržitelný život. Díky projektu proběhne dosázení bylinek do bylinkové zahrádky, doplnění zeminy a mulčovací kůry a vznikne nová nástěnná tabule zaměřená na bylinky a jejich využití. Využití bylinek si žáci také přímo vyzkouší, když se naučí bylinky sušit a připravovat k dalšímu využití, třeba jako dárek pro místní seniory.

                                                                                              Mgr. Venuše Antoniszynová

 

MENU PRO ZMĚNU

 

Projekt je zaměřený na nové téma programu Ekoškola – Zodpovědnou spotřebu potravin. Na projektu budeme pracovat po celý školní rok a zpracujeme v rámci něj nejen analýzu spotřeby potravin ve škole i v domácnostech, ale také plán činností, který sestaví Ekotým na základě výsledků analýzy. Do tohoto plánu zařadíme aktivity a cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout, i akční dny, které zorganizujeme pro žáky ale také pro veřejnost. Do projektu bylo v letošním roce vybráno 45 Ekoškol, které na jeho realizaci získají finanční dotaci.      

                                                                                              Mgr. Venuše Antoniszynová

 

Školáci obědvají díky projektu Obědy pro děti

V tomto novém školním roce 2016/2017 odstartovala naše škola projekt Obědy pro děti. Díky nadačnímu fondu  Drab foundation mohou i další žáci naší školy navštěvovat školní jídelnu. Děkujeme za finanční podporu, která je našim žákům poskytnuta do konce roku 2016.

Mgr. Silvie Janovská

 

 

ASET

Na naší škole chceme přispět ke zlepšení atmosféry na škole, k rozvoji emoční intelegence atd. Proto se naše škola se zapojila do programu ASET. ASET je program společenské odpovědnosti firem, ale i jednotlivců, který umožňuje cílenou podporu základním školám, které chtějí zavést etickou výchovu, ale nemají proškolené učitele a finance na jejich vzdělávání.

Co skrze ASET získáme:

  • Etická výchova prokazatelně zlepšuje sociální klima ve školách (test provádíme na počátku a na konci projektu)
  • EtV přispívá k prevenci negativních jevů jako šikana, kyberšikana, agresivita na školách atd.
  • EtV rozvíjí emoční inteligenci žáků a vede k prosociálnosti a osvojení si měkkých kompetencí (soft skills)
  • Financování kvalitního vzdělávání učitelů i celé sborovny pro zajištění prolínání etického přístupu celou školou, nejen v hodině EtV
  • Podporu pro získání ocenění „Etická škola“ – bronzový, stříbrný nebo zlatý stupeň

 Více se dozvíte v následujícím videu: https://youtu.be/BVDJFytHMn0

 Mgr. Lucie Putišková

 

Projekt: Domestos pro školy

Naše škola se zapojila do již třetího ročník projektu Domestos pro školy, který má za cíl dlouhodobě zlepšovat úroveň toalet základních a mateřských škol. Šanci na výhru má každá škola, bez ohledu na velikost. Letos je navíc připraveno dvakrát více výher, z finančních prostředků se bude radovat hned 16 škol a školek. Pro dalších 100 účastníků jsou připraveny produkty Domestos zdarma.

Projekt je nejen soutěží o finanční výhry, ale také příležitostí, jak děti naučit správným hygienickým návykům a posílit jejich vztah k prostředí, ve kterém tráví tolik času. Prostřednictvím aktivit s edukativním přesahem děti vylepšují školní toalety a výsledky aktivit se publikují na soutěžním webu. Rodiče poté hlasují pro jednotlivé aktivity a školy. Body můžeme získat také nákupem produktů Domestos.

Mgr. Lucie Putišková

 

                                                                           PROKOM

Je název   projektu, který je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a pomáhá  žákům se SVP . Projekt  vyhlásilo MŠMT pro Ústecký kraj. Naše škola se do projektu zapojila  společně s dalšími 36 základními školami. Zahájení projektu je 1.9.2016,  jeho ukončení  28.2.2019. Po celé tři roky budou mít žáci ohroženi školním neúspěchem  možnost setkávat se v neformálním  klubu, kde jim bude poskytována odborná pomoc při zvyšování komunikativních  dovedností a kompetencí  k učení. Do projektu budou zapojeni také rodiče těchto žáků. Škola  pro tuto práci získá materiální vybavení v hodnotě několika desítek tisíc korun.

Mgr. H. Hladíková

 

Projekt Gramotnost

 

Naše škola se stala partnerem Základní školy Bučovice při realizaci projektu Gramotnosti.

Cílem výzvy je vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Cílem projektu je specifikace, tvorba a pilotáž inovativních postupů vedoucích k rozvoji sociální a občanské gramotnosti a exekutivních dovedností

 

Naše škola zapojí do projektu 25 žáků z 6.A, kteří budou postupně zapojeni do práce s novým edukativním softwarem, který formou hry bude rozvíjet uvedené gramotnosti a dovednosti na dané téma. Další přínosem pro školu bude vybudování mobilní tabletové učebny pro 80% zapojených žáků.

 

Projekt je zahájen 1.11.2016 a ukončen 31.10.2019

 

Mgr. Lucie Putišková

 

Projekt OP VVV výzva 22

Mgr. Jana Hanzlová

Projekt je zaměřený na čtenářskou a matematickou gramotnost a inkluzivní vzdělávání. Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, personální posílení o školního asistenta. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávání pomohou připravovaní aktivity - čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků školy ohrožených školním neúspěchem.

 

 Školní rok 2015/2016

Obědy dětem

Naše škola se zapojila do projektu, který vyhlásil nadační fond Drab foundation. Tento nadační fond poskytuje finanční pomoc – obědy dětem. V rámci tohoto projektu jsme získali finanční příspěvek ve výši 20 976 Kč. Tento příspěvek bude sloužit našim školním dětem k poskytování obědů ve školní jídelně pro školní rok 2016/2017.

Mgr. Silvie Janovská

       

Projekt: TRCZ – TECHNIKA NÁS BAVÍ

Koncem ledna 2016 jsme zažádali o dotaci na výrobu malé větrné elektrárny. Poskytnutá dotace ve výši 40 000 Kč je od firmy – Compliance Specialist TRCZ s.r.o. Tato větrná elektrárna bude sloužit ke zpestření a rozšíření laboratorních prací ve fyzice. Měření se týká, kolik energie se vyrobí v závislosti na rychlosti větru a počtu otáček větrného kola. Začátek uskutečnění projektu – květen 2016 a dokončení projektu říjen 2016.

Jaroslav Vráblík

dílenský učitel

 Voda pro život

 Mgr. Venuše Antoniszynnová

V rámci programu Škola pro udržitelný život jsme v dubnu 2016 získali dotaci 58 833,- Kč na projekt s názvem Voda pro život. Díky tomuto projektu bychom rádi vybudovali na školní zahradě rybníček určený žákům a dalším návštěvníkům k pozorování ekosystému rybník a pítka pro ptáky v suchém období, které jednak zajistí ptactvu dostatek vody, a navíc poslouží jako stanoviště k pozorování ptáků. Celý projekt by měl dále rozšířit Ekostezku, kterou na školní zahradě budujeme již několik let, a měl by sloužit k praktické výuce a pozorování v přírodě nejen žákům naší školy, ale i dalších školských zařízení, které naši Ekostezku navštěvují. Realizace projektu bude probíhat v květnu a červnu 2016, kdy by mělo proběhnout také slavnostní otevření. 

 

Výzva č. 56

Mgr. Lucie Putišková

Naše škola se zapojila do projektu EU OPVK výzva č.56, která nabízí několik šablon. Naše škola si vybrala šablony na jazykově vzdělávací a poznávací zájezd do Londýna a na vybudování čtenářských dílen. Získali jsme 642 314 Kč.

Šablona číslo 4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Na základě této šablony jsme s žáky vyjeli na daný pobyt do Londýna. Zde žákům proběhla výuka v jazykové školy v Londýně s rodilými mluvčími a na konci pobytu dostali ze školy certifikát. Navíc jsme se seznámili s nejznámějšími památkami v Londýně a navštívili také několik muzeí.

V šabloně číslo 1 - Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské

gramotnosti. Tato šablony byla určena na vytvoření čtenářských dílen. Díky této šabloně se někteří učitelé vzdělávali ve čtenářské gramotnosti a hlavním cílem bylo zajištěí potřebných knih a dovybavení knihovny ve škole.

Projekt trvá od 1.9.2015 , ukončen bude 31.12.2015. Po uplynutí této doby, bude i nadále využívat knihy zakoupené z této dotace.

 

 

Výzva č. 57

Mgr. Jana Hanzlová

Naše škola se zapojila do projektu EU OPVK výzva č.57, která nabízí 4 šablony. Získali jsme 409 000 Kč.

Šablona číslo 1 – rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni. Na základě plánu rozvoje technických dovedností žáků může škola dovybavit dílnu novými nástroji a přístroji. Vybraní žáci II. stupně se zúčastní projektových dnů, které stráví ve školní dílně. Žáci budou vyrábět výrobky, svou práci zdokumentují a zpracují žákovské portfolio.

V šabloně číslo 2 – tato šablona je určena na vzdělávání učitelů v oblasti pracovní výchovy. Z šablony jsou hrazeny kurzy a semináře.

Šablona č. 3 je určena k rozvoji komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického a německého jazyka formou blended learningu. Do této aktivity jsou zapojení téměř všichni učitelé I.stupně (AJ) a uč. II.st. (NJ)

Další šablonou projektu je šablona číslo 4 – rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu. Cílem je podpora výuky anglického jazyka formou řízené a individuální výuky na základě osvojování jednotlivých fází jazyka – poslech -  mluvení – čtení – psaní. Obsahem aktivity je využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu pro rozvoj komunikačních dovedností skupin po 20 žácích. Vytvořili jsme 3 skupiny žáků, kteří již v projektu aktivně pracují. Dvě skupiny AJ a 1 skupina NJ.

Projekt trvá od 1.9.2015 , ukončen bude 31.12.2015. Po uplynutí této doby, bude možné i další žáky vzdělávat formou blended learningu i nadále, neboť licence, které jsme zakoupili, mají platnost a do roku 2018.

 

 

Nadační fond Albert dětem 2016

 

Naše škola se zapojila do grantového programu „Nadační fond Albert dětem 2016.“ Název projektu je „Škola se srdcem.“ Získali jsme 15.946 Kč.

Cílem tohoto projektu je napomáhat dětem, které nastoupily v tomto školním roce 2015-2016 do prvního ročníku základní školy v překonávání překážek ve vzdělávání prostřednictvím poskytnutí a přizpůsobení edukačního prostředí tak, aby bylo možné, co nejvíce naplnit individuální potřeby dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Tyto děti, které jsou zařazeny do skupiny sociálně znevýhodněných, potřebují k dosažení svého vzdělání podporu nás, druhých a to včetně odpovídajícího materiálního zázemí. Tam, kde je podpora a zázemí ke vzdělání relativně menší, než je běžné, je těžší dosáhnout uspokojivých výsledků.

V rámci tohoto projektu bude probíhat klub, zaměřený na doučování těchto dětí.

Pomůcky, materiální vybavenost a učební materiály, které děti v domácím prostředí nemají k dispozici, a které budou pořízeny prostřednictvím tohoto projektu, mají významně napomoci k zapojení všech smyslů směřujícímu k praktickému pochopení vyučované látky.

Projekt trvá od 1.1.2016, ukončen bude 31.12.2016. Po uplynutí této doby budou veškeré pomůcky i nadále využívány pro ostatní žáky.

Mgr. Silvie Janovská

 

4. výzva Ministerstva životního prostředí

k podávání žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

  

V rámci výzvy Ministerstva životního prostředí jsme získali finanční podporu 148 560 Kč na realizaci školy v přírodě pro žáky, kteří žijí v oblastech postižených těžbou. Pobyt byl realizován v oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší – Úbislav, Stachy na Šumavě. Podpora byla poskytnuta na pobyt o délce 12 dní, uskutečněný od 29. března 2016 do 8. dubna 2016. Nedílnou součástí pobytu byla environmentální výchova.

Během pobytu jsme se žáky navštívili přírodní lokality na Šumavě, některé chráněné oblasti, přírodní rezervace, rozhlednu Javorník, hrad Kašperk, Modravu, Vimperk, hasičské muzeum a další známá místa.

Žáci i vyučující budou čerpat ze získaných znalostí přírody a okolí.

Mgr. Milena Hampejsová

 

Projekty, které již proběhly