Kotva
Kalendář akcí
44. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Mapa webu

Informace o školní družině

Vloženo: 16.12.2019 | Zobrazeno: 85684x |

Informace o školní družině

 

 

Školní družina je určena žákům I. stupně. Kapacita školní družiny je 60 žáků. Žáci jsou rozděleni do dvou oddělení.

 

 

Měsíční poplatek za školní družinu

Měsíční poplatek - 150 Kč

Platba na 1 pololetí (750 Kč) či na celý školní rok (1500 Kč). Platba převodem na účet školy (nikoliv hotově). Platební údaje zjískáte při přijetí do školní družiny.

Při platbě je nutné do poznámek napsat jméno žáka né rodičů!

 

Provoz školní družiny

Ranní družina: 6:00 hod. - 8:00 hod.

Odpolední družina: 11:40 hod. - 16:30 hod.

 

S dětmi se docházíme stravovat do jídelny na Střední školu stavební a strojní, Kubicových 887, Duchcov (stejný vchod i do ZUŠ). Čas, který obědu věnujeme, je od 12:00 hod. – 14:00 hod.
Po obědě se věnujeme činnostem, které máme naplánované. Tato práce probíhá cca do 14:30 hod. Poté je děti možno vyzvedávat až do16:30 hod. Pokud nastává nějaká změna, vždy je důležité o tom informovat.
Pokud si budete chtít vyzvednout dítě dřív, oznamte to prosím den dopředu, nejpozději ráno do 7.40 hod

 

 

Vychovatelky školní družiny

 

Hana Kykalová - 1. oddělení tj.  1.A, 1.B, přípravná třída, 3.A, 

Irena Piewaková - 2. oddělení  tj. 2.A, 2.B, 3.B, 4.A, 4.B

 

Podmínky přijímání, odhlašování, vyloučení uchazečů

 • Žáci se přihlašují pomocí zápisových lístků, které je možno vyzvednout ve školní družině, či si je v dokumentech ŠD vytisknout.
 • Zákonní zástupci mohou v průběhu školního roku žáka přihlásit nebo odhlásit ze školní družiny. Vždy však písemnou formou.
 • Pokud žák soustavně nebo nějakým závažným způsobem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních, je ředitel školy po předchozím projednání se zákonnými zástupci dítěte oprávněn tohoto žáka ze školní družiny vyloučit.
 • Přihlášku vyplňte zodpovědně a nezapomeňte uvést, kdo bude dítě vyzvedávat. Nikomu jinému nelze dítě vydat. V případě, že dítě bude odcházet samo, napište v kolik hodin. Při změně samostatného odchodu je potřeba vždy písemně tuto skutečnost s dostatečných časovým předstihem nahlásit! Na SMS zprávy a telefonáty nelze brát zřetel!!!

 

Materiální podmínky

 • Školní družina má k dispozici v prostorách školy 2 herny, počítačovou učebnu, knihovnu, kuchyňku, tělocvičnu.
 • Vstupní prostory, šatny a sociální zařízení má ŠD společné se ZŠ.
 • K zázemí ŠD patří vybavení a nábytek určený k zájmovým aktivitám, pomůcky na výtvarné, pracovní a tělovýchovné činnosti, didaktické pomůcky, knihy, časopisy, hry atd.
 • ŠD využívá ke své činnosti technické a elektronické vybavení např. interaktivní tabuli, televizor, CD přehrávač.
 • K dispozici je školní dvůr , učebna v přírodě, zahrada a sportovní hřiště pro sportovní činnosti a relaxaci.

 

 

Vybavení žáka do družiny (vše podepsané)

 • přezůvky (podepsané)
 • 1 balení papírových kapesníků
 • event. oblečení na odpolední pobyt venku či v herně (vše podepsané s tašce či sáčku)

 

Stravování

Přihlášku a čip na obědy získáte ve ŠJ (Střední škola stavební a strojní, Kubicových 2, Duchcov).
Cena čipu je 50,-Kč. 
Pokladna ve ŠJ je otevřena v pondělí od 12:00 hod. do 14:00 hod. 

Vložení peněz na obědy je nutné si zajistit osobně v jídelně u vedoucí stravování, nelze peníze posílat přes vychovatelky školní družiny!!!

Objednávání obědů si zajišťují rodiče sami.

Při platbě obědů převodem z účtu nezapomínejte uvést variabilní symbol.
V případě onemocnění dítěte odhlašují obědy rodiče den předem na tel. 417 835 208.
Odkaz na elektronické objednávání obědů: http://jidelny.me.cz/jidelna14

 

Kontakt

Mobilní tel.: 774 456 357

 

Hana Kykalová – email : kykalova.hana@zssochora.cz

Irena Piewaková - email: piewakova.irena@zssochora.cz

 

 

 

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.