Kotva
Kalendář akcí
41. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Mapa webu

Roční plán ŠD

Vloženo: 1.8.2016 | Autor: Lucie Putišková| Zobrazeno: 54287x |

Školní družina

1.      oddělení

 

ŠVP výstupy

Učivo

Poznámky, časový plán

Osvojení si lidských ctností:

·         pořádek

·         vytrvalost

·         přátelství

Posilování

·         komunikačních dovedností

·         odpovědnosti za své chování

Získání žádoucích dovedností v dopravním provozu

Získání základních informací o zákonitostech v přírodě

 

1.      BLOK – PODZIM

·         Zahájení školního roku, seznámení se s žáky, začlenění nových žáků do kolektivu, seznámení se s Řádem školní družiny, poučení o bezpečnosti a chování ve školní družině i mimo ni

·         Orientace ve škole, okolí školy, okolí družiny, dopravní situace, BESIP

·         Přivítání prvňáků

·         Seznamovací hry

·         Loučení s létem

·         Já a můj kamarád – výtvarná činnost

·         Pozimníček - Sběr přírodnin a výroba dekorací z přírodnin

·         Změny podzimní přírody a její barvy

·         Změny přírody na podzim

·         Počasí na podzim

·         Můj družinový pejsek – výtvarná činnost

·         Halloween

·         Podzimní výzdoba družiny – výtvarná činnost

·         Den laskavosti – příprava

 

       předání věcí do Azylového domu v Oseku

·         Vycházky po okolí a pobyt na školním hřišti

·         Návštěvy městské knihovny

 

1.+ 2.týden září

 

 

 

2-3.týden září

 

 

Září

 

             4.týden září

 

             Říjen

 

 

             2.týden září

 

             Od 23.10.

 

             4.-8.11.

 

             13.11.

               4.10.

 

Osvojení si lidských ctností:

·         hospodárnost

·         hygiena, čistota

·         loajalita

Uvědomění si významu zdravého životního stylu

Získání informací o zvycích a tradicích

Získání základních informací o zákonitostech v přírodě

 

1.      BLOK – ZIMA

·         Adventní čas – zvyky a tradice

·         Vánoční výzdoba družiny – výtvarná činnost

·         Zpíváme koledy

·         Andílek pro maminku

·         Psaní dopisu Ježíškovi

 

      

·         Sněhová nadílka – sněhuláci, stavby, iglú

·         Pomoc zvířatům – krmení

·         Změny přírody v zimě

·         Družinový sněhulák

·         Počasí v zimě, prevence nemocí

·         Masopust – výroba masek

·         Vycházky po okolí

·         Návštěva městské knihovny

 

           Od 25.11.

 

             Prosinec

           9.-13.12.

           9.-13.12.

 

 

           Leden, únor

           Prsinec- březen

 

           Leden

           Leden

           25.2.2020

Osvojení si lidských ctností:

·         poslušnost

·         optimismus

Osvojení si práce s knihou, čtenářské dovednosti

Osvojení si sociální dovedností ve skupině

Získání informací o zvycích a tradicích

Získání základních informací o zákonitostech v přírodě

 

 

2.      BLOK – JARO

·         Vítání jara

·         Změny přírody na jaře

·         Počasí na jaře

·         Jarní výzdoba družiny – výtvarná činnost

·         Březen – měsíc knihy

 

·         Velikonoční pomlázka – zvyky a tradice, výtvarná činnost

·         Čarodějnice

·         Den matek – výroba přání

·         Vycházky po okolí, pobyt na školním hřišti

·         Návštěva městské knihovny

 

           20.3.2020

 

 

           Březen

 

 

           Duben

           30.4.2020

           10.5.2020

Osvojení si lidských ctností:

·         trpělivost

·         dobré využití volného času

Poznání sebe samého a uplatnění ve skupině

Formování životních postojů

Získání základních informací o zákonitostech v přírodě

 

 

3.      BLOK - LÉTO

·         Mezinárodní den dětí

·         Změny přírody v létě

·         Počasí v létě

·         Vycházky po okolí

·         Pobyt na školním hřišti, pohybové hry a soutěže

 

·         Těšíme se na prázdniny, na nové kamarády

·         Družinové vysvědčení

·         Návštěva městské knihovny

 

           1.6.2020

           Červen

 

 

 

 

         15.-19.6.2020

 

 

 

 

 

 

Školní družina

2.ODDĚLENÍ

 

ŠVP výstupy

Učivo

Poznámky, časový plán

Osvojení si lidských ctností:

·         pořádek

·         vytrvalost

·         přátelství

Posilování

·         komunikačních dovedností

·         Odpovědnosti za své chování

Získání žádoucích dovedností v dopravním provozu

Získávání základních zeměpisných znalostí, hledání v mapě, ekologie

Práce s knihou, atlasem

 

 

1.      BLOK – PODZIM

·         Zahájení školního roku, seznámení se s žáky, začlenění nových žáků do kolektivu, seznámení se s Řádem školní družiny, poučení o bezpečnosti a chování ve školní družině i mimo ni

·         Orientace se ve škole, okolí školy, okolí družiny, dopravní situace, BESIP

·         Přivítání prvňáků

·         Podzimníček - Sběr přírodnin a výroba dekorací z přírodnin

·         Halloween

·         Houby – poznávání, studium atlasu hub

·         Podzimní výzdoba družiny – výtvarná činnost

·         Příprava na Den laskavosti – pečení cukroví, nácvik pohádky a písně

·         Cestou necestou – cestování z Vesmíru až do našeho města

·         Vycházky po okolí a pobyt na školním hřišti

·         Den laskavosti – 13.11. od 13.30 do 14.30hod., do klubu důchodců – hezké odpoledne pro seniory

·         Komunikační přátelství – dopisování s ŠD ze základní školy v Brně

·         Návštěva městské dětské knihovny

 

Září

 

 

 

Září

 

Září

září

říjen

říjen

říjen

říjen

říjen

 

listopad

 

listopad

 

říjen –červen

 

říjen+listopad

Osvojení si lidských ctností:

·         hospodárnost

·         hygiena, čistota

·         loajalita

Uvědomění si významu zdravého životního stylu

Získávání základních znalostí o lidském těle

 

2.      BLOK – ZIMA

·         Adventní čas – zvyky a tradice

·         Vánoční výzdoba družiny – výtvarná činnost

·         Pečení cukroví

·         Psaní dopisu Ježíškovi

·         Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi na náměstí

·         Účast v VV soutěži Nejkrásnější anděl

·         Sněhová nadílka – sněhuláci, stavby, iglú

·         Nauka o lidském těle a péče o zdraví

·         Plnění úkolů z plakátku „Zimní vycházka“

·         Masopust – výroba masek

·         Vycházky po okolí

·         Návštěva městské dětské knihovny

 

prosinec

prosinec

prosinec

prosinec

prosinec

prosinec

leden

leden

leden

únor

únor

prosinec+leden +únor

Osvojení si lidských ctností:

·         poslušnost

·         optimismus

Poznání sebe samého a uplatnění ve skupině

Formování životních postojů

Morální hodnoty

 

 

 

 

·         BLOK – JARO

·         Vítání jara

·         Jarní výzdoba družiny – výtvarná činnost

·         Moje rodina – stavba, význam pro správný vývoj jedince

·         Noc s Andersenem dne 27. 3. 2020

·         Plnění úkolů z plakátku „Jarní vycházka“

·         Velikonoční pomlázka – zvyky a tradice, výtvarná činnost

·         Čarodějnice

·         Den matek – výroba přání

·         Vycházky po okolí, pobyt na školním hřišti

·         Návštěva městské dětské knihovny

·         Balonková očička – akce pro onkoláčky ke Dni dětí

 

březen

březen

březen

březen

duben

duben

 

duben

květen

květen

březen+duben+květen

květen

Osvojení si lidských ctností:

·         trpělivost

·         dobré využití volného času

·         přátelství

Posilování sociálních dovedností

 

 

 

3.      BLOK – LÉTO

·         Mezinárodní den dětí

·         Hendikepovaní kamarádi

·         Vycházky po okolí

·         Pobyt na školním hřišti, pohybové hry a soutěže

·         Těšíme se na prázdniny

·         Družinové vysvědčení

·         Návštěva městské dětské knihovny

 

červen

červen

červen

červen

červen

červen

červen

 

 

 

Školní družina

3.ODDĚLENÍ

 

ŠVP výstupy

Učivo

Poznámky, časový plán

Osvojení si lidských ctností:

·         pořádek

·         vytrvalost

·         přátelství

Posilování

·         komunikačních dovedností

·         Odpovědnosti za své chování

Získání žádoucích dovedností v dopravním provozu

Získávání základních zeměpisných znalostí, hledání v mapě, ekologie

Práce s knihou, atlasem

 

 

1.      BLOK – PODZIM

·         Zahájení školního roku, seznámení se s žáky, začlenění nových žáků do kolektivu, seznámení se s Řádem školní družiny, poučení o bezpečnosti a chování ve školní družině i mimo ni

·         Orientace se ve škole, okolí školy, okolí družiny, dopravní situace, BESIP

·         Přivítání prvňáků

·         Podzimníček - Sběr přírodnin a výroba dekorací z přírodnin

·         Halloween

·         Houby – poznávání, studium atlasu hub

·         Podzimní výzdoba družiny – výtvarná činnost

·         Příprava na Den laskavosti – pečení cukroví, nácvik pohádky a písně

·         Cestou necestou – cestování z Vesmíru až do našeho města

·         Vycházky po okolí a pobyt na školním hřišti

·         Den laskavosti – 13.11. od 13.30 do 14.30hod., do klubu důchodců – hezké odpoledne pro seniory

·         Komunikační přátelství – dopisování s ŠD ze základní školy v Brně

·         Návštěva městské dětské knihovny

 

Září

 

 

 

Září

 

Září

září

říjen

říjen

říjen

říjen

říjen

 

listopad

 

listopad

 

říjen –červen

 

říjen+listopad

Osvojení si lidských ctností:

·         hospodárnost

·         hygiena, čistota

·         loajalita

Uvědomění si významu zdravého životního stylu

Získávání základních znalostí o lidském těle

 

2.      BLOK – ZIMA

·         Adventní čas – zvyky a tradice

·         Vánoční výzdoba družiny – výtvarná činnost

·         Pečení cukroví

·         Psaní dopisu Ježíškovi

·         Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi na náměstí

·         Účast v VV soutěži Nejkrásnější anděl

·         Sněhová nadílka – sněhuláci, stavby, iglú

·         Nauka o lidském těle a péče o zdraví

·         Plnění úkolů z plakátku „Zimní vycházka“

·         Masopust – výroba masek

·         Vycházky po okolí

·         Návštěva městské dětské knihovny

 

prosinec

prosinec

prosinec

prosinec

prosinec

prosinec

leden

leden

leden

únor

únor

prosinec+leden +únor

Osvojení si lidských ctností:

·         poslušnost

·         optimismus

Poznání sebe samého a uplatnění ve skupině

Formování životních postojů

Morální hodnoty

 

 

 

 

·         BLOK – JARO

·         Vítání jara

·         Jarní výzdoba družiny – výtvarná činnost

·         Moje rodina – stavba, význam pro správný vývoj jedince

·         Noc s Andersenem dne 27. 3. 2020

·         Plnění úkolů z plakátku „Jarní vycházka“

·         Velikonoční pomlázka – zvyky a tradice, výtvarná činnost

·         Čarodějnice

·         Den matek – výroba přání

·         Vycházky po okolí, pobyt na školním hřišti

·         Návštěva městské dětské knihovny

·         Balonková očička – akce pro onkoláčky ke Dni dětí

 

březen

březen

březen

březen

duben

duben

 

duben

květen

květen

březen+duben+květen

květen

Osvojení si lidských ctností:

·         trpělivost

·         dobré využití volného času

·         přátelství

Posilování sociálních dovedností

 

 

 

3.      BLOK – LÉTO

·         Mezinárodní den dětí

·         Hendikepovaní kamarádi

·         Vycházky po okolí

·         Pobyt na školním hřišti, pohybové hry a soutěže

·         Těšíme se na prázdniny

·         Družinové vysvědčení

·         Návštěva městské dětské knihovny

 

červen

červen

červen

červen

červen

červen

červen

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.