Kotva
Kalendář akcí
3. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Mapa webu

Výchovné poradenství

Vloženo: 27.9.2018 | Zobrazeno: 34775x
Výchovnou poradkyní školy je Mgr. Libuše Sochorová.

Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb ve spolupráci se školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

 

Působení výchovného poradce:

 

1.Kariérové poradenství
 • - poradenská pomoc žákům při volbě povolání
 • - skupinové i individuální poradenství v této oblasti
 • - spolupráce s rodiči žáků především v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení
 • - vyhledávání informací o možnostech dalšího uplatnění žáků
 • - spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství

 

2. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní pozornost
 • - šetření žáků vyžadujících zvláštní pozornost a příprava návrhů na další následnou péči
 • - zjišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností, především ve spolupráci      s Pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC,
 • - zaměření na práci:

                                            a) se žáky se specifickými poruchami učení,

                                            b) se žáky s výchovnými a výukovými problémy

                                                  c) se žáky - cizinci či jiným znevýhodněním

                                                  d) s nadanými a mimořádně nadanými žáky

 

3. Metodická činnost

 • - zprostředkování metod pedagogické diagnostiky a intervence ostatním pedagogickým pracovníkům
 • - vedení při integraci žáků vyžadujících zvláštní pozornost
 • při  tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • - shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

 

4. Informační činnost

 • - poskytování informací činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, žákům a jejich rodičům
 • - zveřejňování důležitých informací výchovného poradce  pro rodiče na webových stránkách školy

 

 

Konzultační hodiny jsou po domluvě na tel. čísle 777 610 746 nebo 417 835 267

kontakt: sochorova.libuse@zssochora.cz

 

 

Odkazy:


web pro všechny aktivní lidi http://www.neflakamse.cz/

 

informační systém o uplatnění absolventů škol https://www.infoabsolvent.cz

 

přehled středních škol, dnů otevřených dveří www.stredniskoly.cz

 

testy www.scio.cz      

        www.mensatest.cz

Vloženo: 2.10.2018 | Autor: Putiskova | Zobrazeno: 3160x

Vloženo: 27.9.2018 | Zobrazeno: 34775x
Výchovnou poradkyní školy je Mgr. Libuše Sochorová.

Celkem: 3 články