Kotva
Kalendář akcí
22. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Mapa webu

Výchovné poradenství

Vloženo: 27.9.2018 | Zobrazeno: 35334x
Výchovnou poradkyní školy je Mgr. Libuše Sochorová.

Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb ve spolupráci se školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

 

Působení výchovného poradce:

 

1.Kariérové poradenství
 • - poradenská pomoc žákům při volbě povolání
 • - skupinové i individuální poradenství v této oblasti
 • - spolupráce s rodiči žáků především v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení
 • - vyhledávání informací o možnostech dalšího uplatnění žáků
 • - spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství

 

2. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní pozornost
 • - šetření žáků vyžadujících zvláštní pozornost a příprava návrhů na další následnou péči
 • - zjišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností, především ve spolupráci      s Pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC,
 • - zaměření na práci:

                                            a) se žáky se specifickými poruchami učení,

                                            b) se žáky s výchovnými a výukovými problémy

                                                  c) se žáky - cizinci či jiným znevýhodněním

                                                  d) s nadanými a mimořádně nadanými žáky

 

3. Metodická činnost

 • - zprostředkování metod pedagogické diagnostiky a intervence ostatním pedagogickým pracovníkům
 • - vedení při integraci žáků vyžadujících zvláštní pozornost
 • při  tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • - shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

 

4. Informační činnost

 • - poskytování informací činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, žákům a jejich rodičům
 • - zveřejňování důležitých informací výchovného poradce  pro rodiče na webových stránkách školy

 

 

Konzultační hodiny jsou po domluvě na tel. čísle 777 610 746 nebo 417 835 267

kontakt: sochorova.libuse@zssochora.cz

 

 

cool NABÍDKY OBORŮ dle monitoringu mezi žáky:

 

DŮLEŽITÉ! Uchazeč, který se hlásí do oboru s talentovou zkouškou, odevzdá řediteli střední školy přihlášku nejpozději do 2. prosince 2019.

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM: https://prijimacky.cermat.cz/menu/pravni-normy

 

https://www.ssrv.cz  maturitní obor vodohospodář, učební obor rybář, nadstavbové maturitní studium rybářství

Soutěž pro 8. - 9. ročníky: https://www.ssrv.cz/c-378-soutez-rybarske-vedomosti.html

 

https://www.ssstp.cz/cz/hlavni-stranka.html

Střední škola stavební a strojní Teplice (pracoviště - Krupka, Duchcov, Teplice)

Den otevřených dveří: 14. 11. 2019 od 12 do 17 hodin

 

https://www.gspsd.cz/index.php?type=Post&id=509&ids=250

Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov

Den otevřených dveří: 14. 11. 2019 od 12 do 17 hodin

 

https://www.sostp.cz/

Hotelová škola, Obchodní akademie, Střední průmyslová škola Teplice, den otevřených dveří ve všech budovách školy: 4. 12. 2019 8:00 - 17:00 hodin, 11. 1. 2020 9:00 - 14:00 hod.

28. 11. 2019 GASTRODEN 2019 - v budově Hotelové školy - prezentace všech nabízených oborů 11:00 - 17:00 hod.

Obory maturitní: Informační technologie, Strojírenství, Dopravní prostředky, Obchodní akademie, Hotelnictví, Sociální činnost (pro tento obor není stanovena povinná zk. z mat.), Podnikání (nástavbové studium),

Obory výuční: Kuchař, Číšník - servírka, Cukrář

Přihlášku podat nejpozději do 2. března 2020

 

http://www.ststeplice.cz

Střední škola obchodu a služeb Teplice

Dny otevřených dveří 20. a 27. 11. 2019 od 9:00 do 17:00 hod.

 

https://www.szsvzs.cz/vyssi-odborna-skola   Vyšší odborná škola zdravotnická a Středni škola zdravotnická

Den otevřených dveří: 3.4. 2019 (více čtěte na webových stránkách školy)

Obory: Asistent zubního technika, Laborantní aistent, Zdravotnické lyceum, Zdravotnický asistent, Masér sportovní a rekondiční, Masér ve zdravotnictví, Praktická sestra

 

 

www.skolakaterinky.cz  Střední škola Kateřinky - Liberec (obory: propagace a reklama, čalouník, truhlář, záchranář, design interiéru)

 

www.interdacct.cz  SOŠ obor: správce informačních systémů, sociální asistent, právní specializace, 

Den otevřených dveří: 26. 11., 10. 12. 2019, 14. 1., 25. 1. 2020

 

www.educhem.cz  Střední škola Educhem

Tříletý učební obor: Elektromechank pro zařízení a přístroje, Ošetřovatelka

Maturitní obory viz. webové stránky školy

Dny otevřených dveří: 5.11.2019, 27. 11. 2019, 12.12.2019, 14.1.2020, 25.1.2020 od 8:00 - 17:00 hod.

Uchazeči o studium v oborech s výučním listem nekonají žádnou přijímací zkoušku; přijati budou dle prospěchu na základní škole (tři po sobě jdoucí pololetí).

 

www.humanitas.cz 

Dny otevřených dveří: 7. listopad 2019 (čt), 18. listopad 2019 (po), 26. listopad 2019 (út), 11. prosinec 2019 (st),             9. leden 2020 (čt)

 

http://www.skola-agc.cz/cz/ss-agc-a-s/ss-agc-a-s/

Dny otevřených dveří:  25. 11. 2019 až 28. 11. 2019, vždy v čase od 13:00 do 16:30 hodin. Pro ty z Vás, kdo se nemůžete v této době zúčastnit, otevřeme naši školu ještě 11. 1. 2020 od 9:00 do 13:00 hodin.

 

www.trivisusti.cz   Trivis - Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem

 

www.zspskrupka.cz  

Výuční 3leté obory: Stravovací a ubytovací služby, Prodavačské práce, Keramická výroba, Pečovatelské služby

podání přihlášek do 1. 3. 2020

 

Odkazy:


web pro všechny aktivní lidi http://www.neflakamse.cz/

 

informační systém o uplatnění absolventů škol https://www.infoabsolvent.cz

 

přehled středních škol, dnů otevřených dveří www.stredniskoly.cz

 

TESTY:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

www.scio.cz      

www.mensatest.cz

Vloženo: 26.11.2019 | Autor: Sochorova | Zobrazeno: 11x

Vloženo: 15.10.2019 | Autor: Putiskova | Zobrazeno: 31x

Vloženo: 15.10.2019 | Autor: Putiskova | Zobrazeno: 36x
Přidělené kódy žáků k nahlédnutí u výchovné poradkyně.

Vloženo: 2.10.2018 | Autor: Putiskova | Zobrazeno: 3205x

Vloženo: 27.9.2018 | Zobrazeno: 35334x
Výchovnou poradkyní školy je Mgr. Libuše Sochorová.

Celkem: 6 článků