Kotva
Kalendář akcí
9. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Mapa webu

Na zelenou do školy

Vloženo: 13.12.2015 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1007x

Projektové dny

V rámci projektu jsme uskutečnili projektový den - Den bez aut. Žáci plnili disciplíny a po jejich splnění si namalovali kamínek, který si odnesli domů. V říjnu jsme uskutečnili projektový týden ve spolupráci s Policií ČR a městskou policií Duchcov.

 

Slavnostní otevření kolárny

Dne 27.9. jsme slavnostně otevřeli kolárnu.

 

Naše kolárna

Kolárnu již máme vymalovanou a je opravdu nádherná - už jen pár konečných úprav a budem ji otvírat.

 

Polovina projektu

Právě se nacházíme v polovině projektu. Z veškerého našeho mapování jsme udělali závěry. Předali podklady panu inženýrovi, měli prezentaci projektu za účasti místní televize. Také pokračujeme na úpravě kolárny. Nyní ji už máme vymalovanou a sami si ji zkrášlujeme barevnou výmalbou.

 

Kolárna

Už začínáme budovat a připravovat kolárnu. V rámci příprav naši žáci vymýšlejí návrhy na vymalování kolárny. Nejlepší návrh bude oceněn.

 

Sledování situací na křiživatce a ankety

V rámci dopravní studie jsme začali sledovat provoz na silnicích a naší křižovatce a dělali anketu mezi veřejností.

 

Dopravní výchova v první třídě

Ten, kdo jezdí na koloběžce nebo na kole, ale i ten, kdo chodí pěšky, musí znát dopravní značky. Ale nestačí je jen znát, ale musíme se umět jimi i řídit. Také musí dávat pozor na semafory. Stát , když svítí červená a jít na zelenou. Pro naše prvňáčky je to již snadné. Sami si vše vyzkoušeli na dopravním hřišti v Proseticích.

 

Zebra se za tebe nerozhlédne

Dne 30.4.2010 pořádala Policie ČR u naší školy na frekventovaném přehodu akci sponzorovanou pojišťovnou Ministerstva Vnitra - Zebra se za tebe nerozhlédne. Žáci policistům odpovídali na otázky ohledně přecházení přes silnici. Za správné odpovědi dostali drobné ceny.

 

Pracujeme s dopravní výchovou

V rámci dopravní výchovy pracujeme i v hodinách. V matematice sčítáme dopravní značky, pracujeme s modrou brašnou české zdravotní pojišťovny - Úraz není náhoda. Pouštíme si poučn filmy. Na druhém stupni plníme projekt matematika a dopravní výchova. Rýsujeme dopravní značky, počítáme jejich obvody a obsahy, hledáme je v okolí školy a mnoho dalšího.

 

Seznámení rodičů

Dne 20.4.2010 byli rodiče seznámeni s projektem "Na zelenou do školy" během třídních schůzek.

 

Seznámení s žáků

Dne 16.4.2010 byli žáci seznámeni s projektem "Na zelenou do školy". Seznamovací prezentaci si připravili sami žáci 8.třídy. a velmi zajímavým způsobem seznámili své psolužáky s cílem a náplní projektu.

 

Úvodní slovo

Naše škola zažádala o grant u nadace Partnerství na dopravní program na Zelenou s projektem „Na zelenou do školy“. Sponzorem projektu je také pojišťovna Axa. Cílem projektu je na základě výzkumu mezi žáky a rodičovskou veřejností na naší škole posouzení rizik vyplývajících ze současné dopravní situace v okolí školy a vypracování dopravní studie s cílem posílení bezpečnosti při pohybu dětí do školy a získané údaje dále integrovat do vzdělávacích předmětů (prvouka, vlastivěda, výchova ke zdraví…), zpracovat poznatky do vzdělávací prezentace, využít je při mimoškolních akcích (Den bez aut, Dopravní den s Městskou policií Duchcov) a zpřístupnit je veřejnosti (využití prezentace). Dalším cílem je vybudování kolárny pro naše žáky, kterou by využívali jak místní tak dojíždějící žáci naší školy, tak by byla využitá i při projektových dnech školy. A neméně důležitým cílem je podpořit žáky ve zdravém životním stylu (jízda na kole, zlepšení životního prostředí atd.) Jedním z hlavních cílů je také zpracování školního plánu mobility.