Kotva
Kalendář akcí
3. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Mapa webu

Školní poradenské pracoviště

Vloženo: 19.9.2018 |

Naše škola má vybudované školní poradenské pracoviště (ŠPP), které poskytuje poradenské a konzultační služby žákům a jejich zákonným zástupcům. ŠPP sdružuje odborníky zajišťující poradenské služby ve škole (viz vyhláška č. 72/2005, novelizována č. 116/2011). Úzce spolupracuje s vedením školy a ostatními pedagogy.

 

Školní poradenské pracoviště tvoří tento tým:

Vedoucí ŠPP – Mgr. Silvie Janovská – speciální pedagog

Členové ŠPP –  – výchovná poradkyně

                        Mgr. Lucie Putišková – metodik prevence

                        Mgr. Bc. Jitka Beerová - ředitelka školy

                        Mgr. Marta Sainerová - zástupce ředitele

 

Činnost našeho ŠPP je zaměřena na.....

 

  1.  - Spolupráci učitelů při vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků se zdravotním znevýhodněním
  2.  - Poskytování podpůrných opatření pro žáky se specifickými poruchami učení, chování a žáky se zdravotním znevýhodněním
  3.  - Vyhledávání a práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky
  4.  - Logopedická prevence
  5.  - Odborná konzultace pro rodiče žáků
  6.  - Pomoc při problémech se zvládáním výuky
  7.  - Kariérní poradenství
  8.  - Spolupráce s dalšími poradenskými pracovišti, NZDM Zastávka

 

Členové ŠPP poskytují poradenské služby ve škole a vždy po telefonické domluvě. Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.