Kotva
Kalendář akcí
41. školní týden
Online škola

Přihlášení do školního systému zde

Rozvrhy
Mapa webu

Školní poradenské pracoviště

Vloženo: 19.9.2018 |

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

 

Naše škola má vybudované školní poradenské pracoviště (ŠPP), které poskytuje poradenské a konzultační služby žákům a jejich zákonným zástupcům. ŠPP sdružuje odborníky zajišťující poradenské služby ve škole (viz vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011). Úzce spolupracuje s dalšími konzultanty tvořené z řad třídních učitelů, dalších pedagogů, asistentů pedagogů.

 

Školní poradenské pracoviště tvoří tento tým:

Členové ŠPP:

Mgr. et Bc. Jitka Beerová – ředitelka školy, výchovný poradce

Mgr. Marta Sainerová – zástupce ředitele školy

Mgr. Lucie Putišková – metodik prevence

Mgr. Daniela Kovaříková – vedoucí ŠPP

 

 

Činnost našeho ŠPP je zaměřena na:

 

 • Depistážní a intervenční činnost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Poskytování podpory pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných logopedickou péčí
 • Vyhodnocování podpůrných opatření, sledování účinnosti
 • Poskytování péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • Poskytování metodické a koordinační činnosti (zajištění integrace žáků se zdravotním postižením)
 • Kariérové poradenství – poradenská a informační podpora při hledání vhodných oborů studia
  • Spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • Poskytování podpory při vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • Spolupráci s dalšími poradenskými pracovišti, NZDM Zastávka

 

Členové ŠPP poskytují poradenské služby ve škole a vždy po telefonické domluvě. Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

 
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.